Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele 11 luni cu un deficit de 37,05 miliarde lei (7,75 miliarde euro), 3,56% din Produsul Intern Brut (PIB), peste ţinta de 3% agreată cu Uniunea Europeană (UE), arată datele publicate, luni, pe site-ul Ministerului Finanţelor.

În primele 11 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 26 miliarde lei, respectiv 2,7% din PIB.

După primele 10 luni ale acestui an, bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 28,83 miliarde lei (6,03 miliarde euro), 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB).

Deficitul bugetar estimat pentru acest an este de 4,4% din PIB. Pentru anul viitor, Guvernul mizează pe un deficit bugetar de 3,6% din PIB.

România, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat în faţa UE să respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. În cazul depăşirii acestei ţinte, Comisia Europeană poate declanşa, în cazul României, procedura de deficit excesiv.

În primele 11 luni din 2019, veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 289,4 miliarde lei, reprezentând 27,8% din PIB, comparativ cu 27,5% din PIB în aceeaşi perioadă a anului 2018.

”Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, veniturile au fost cu 10,7% mai mari în termeni nominali, respectiv o creştere cu 27,9 miliarde lei, Se înregistrează creşteri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuţii de asigurări (+14,2%, respectiv o creştere cu 12,6 miliarde lei), impozit pe profit (+12,5%, respectiv o creştere cu 1,9 miliarde lei), TVA (+9,9%, respectiv o creştere cu 5,3 miliarde lei), accize (+9,8%, respectiv o creştere cu 2,6 miliarde lei)”, se arată în raport.

Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA în creştere cu 9,9% faţă de realizările aceleiaşi perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 59,1 miliarde lei. De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 12,4% respectiv o creştere cu 0,65 miliarde lei.

Se înregistrează scăderi ale încasărilor cu 32,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 20,3 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 326,4 miliarde lei, cu 13,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 19,1% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 18,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar şi la bugetul de stat. Se înregistrează de asemenea creşterea cheltuielilor cu subvenţiile cu 10,2%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 11,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, şi cu 15% de la 1 septembrie 2019, ajungând de la 1.100 lei la 1.265 lei, precum şi de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei (de la 1 iulie 2018) şi de la 640 lei la 704 lei ( începând cu septembrie 2019).

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 33,2 miliarde lei, cu 26,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Articolul precedentLeul câștigă teren în lupta cu principalele valute
Articolul următorDistrigaz Sud Rețele, amendat de Consiliul Concurenței pentru abuz de poziție dominantă