Românii cu amenzi neplătite, urmăriți electronic de Fisc

Guvernul reglementează în detaliu procedura de urmărire electronică a încasării amenzilor contravenționale.

 

 

Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care reglementează mecanismele de achitare a sumelor reprezentând amenzi contravenționale care se fac venit la bugetul local al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul.

Proiectul ar urma să faciliteze, spune Guvernul, achitarea amenzilor contravenționale prin constituirea unui cont unic de plată și simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor, precum şi crearea regulilor privind fluxurile financiare, respectiv pentru furnizarea standardizată a seturilor de date.

La finalul anului trecut, Guvernul Dăncilă a decis ca, începând cu 1 ianuarie 2019, să intre în vigoare prevederile Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor într-un cont unic, potrivit OMFP nr. 3893/2018, publicat în Monitorul oficial din 27 decembrie.

Acum, Ministerul Dezvoltării vine cu normele de aplicare la această lege, precizând că fără aprobarea normelor prevederile art. 1-17 din Legea nr. 203/2018 nu pot fi aplicate începând cu data anunțată, de 1 ianuarie 2019.

În ultimii trei ani, patru ministere (Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Justiției), au colaborat pentru intrarea în vigoare începând din 2019 a unui Sistem informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.

Ministerul Afacerilor Interne își va dezvolta un sistem de colectare a titlurilor de creanță electronice de la agenții constatatori care să furnizeze setul de date și informații Sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.

În scopul încasării amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenţă unică a proceselor verbale de contravenţie şi modalitatea de preluare şi transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanţă electronic, la Trezoreria operativă centrală şi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid conturile unice (pentru cetățenii cu domiciliul în România, respectiv pentru cetățenii care nu au un domiciliu în România).

Titlul de creanţă electronic cuprinde elemente de identificare a contravenientului descrise în procesul verbal de contravenţie și de-acum se instituie procedura de urmărire electronică a încasării amenzii în funcţie de calea procedurală urmărită de contravenient cum ar fi plângerea la instanţa de judecată competentă şi existenţa unei hotărâri judecătoreşti.

Veniturile din amenzi sunt venituri ale bugetului de stat cu excepţia veniturilor din amenzi privind circulaţia pe drumurile publice ce sunt venituri ale unităţii administrativ teritoriale, unde a avut loc fapta sancţionată contravenţională.

Ce conțin Normele de aplicare

– Sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice este format din interconectarea sistemelor informatice ale tuturor autorităților și instituțiilor publice care aplică prevederile art. 1 – 17 din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare

– Achitarea amenzilor contravenționale în contul unic se poate efectua de către persoanele fizice, prin următoarele modalităţi de plată:
a) prin decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția persoanelor fizice de instituţiile de credit, plata efectuându-se în contul unic deschis la Trezoreria Operativă Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
b) prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituții de credit cu care sunt încheiate convenții, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice și informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, cu modificările și completările ulterioare;
c) în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului;
d) prin intermediul echipamentelor POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului;
e) prin mandat poștal transmis de unităţile poștale în sistem electronic în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
f) în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale, denumite în continuare OFL;
g) prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro, numai amenzile contravenţionale cuvenite bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale înregistrate în sistem, achitate de persoanele fizice care au domiciliul pe raza acestora;
h) prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile OFL-urilor.

-Ministerul Finanțelor Publice virează sumele încasate în contul unic de la persoanele fizice care au domiciliul în România, în termen de două zile lucrătoare de la încasare, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în funcție de domiciliul contravenientului conform datelor din Registrul național de evidență a persoanelor la care Ministerul Finanțelor Publice are acces la data transferului.

Articolul precedentLeul, în cădere liberă! Un nou maxim istoric pentru euro
Articolul următorTranzacțiile cu monede virtuale, în colimatorul Finanțelor