Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede ca veniturile realizate de categoriile de persoane care deţin funcţii de demnitate publică nu mai pot fi anonimizate. Printre cei vizați se află preşedintele României, parlamentarii, aleşii locali, membrii CSM, judecătorii CCR, dar și directori de instituţii publice

Mai precis, proiectul de lege iniţiat de PSD, care modifică prevederi din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, cât şi modificări ale legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Iniţiativa legislativă prevede ca veniturile realizate de categoriile de persoane care deţin funcţii de demnitate publică, cum ar fi Preşedintele României, consilierii prezidenţiali, parlamentarii, aleşii locali, membrii CSM, judecătorii CCR, directorii instituţiilor publice, în raport cu exercitarea funcţiei sau a calităţii pentru care există obligaţia declarării averii şi a intereselor, să nu poată fi supuse anonimizării.

LISTRA COMPLETĂ

„Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

1. Preşedintele României;

2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;

3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;

4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;

5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;

6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;

8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;

9. judecătorii Curţii Constituţionale;

10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;

11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;

12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;

13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

14. membrii Consiliului Concurenţei;

15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;

16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

17. membrii Consiliului Economic şi Social;

18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;

21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;

22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;

23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate;

24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;

25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;

26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;

27. personalul diplomatic şi consular;

28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;

29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;

30. aleşii locali;

31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;

32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;

34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;

35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;

36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;

38. prefecţii şi subprefecţii;

39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar;

40. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii generali, directorii economici şi/sau trezorierii federaţiilor sportive naţionale, ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai Comitetului Naţional Paralimpic”.

Astfel, proiectul de lege adoptat de către deputaţi prevede că „veniturile realizate de categoriile de persoane prevăzute la alin. (1), din exercitarea funcţiei sau calităţii pentru care există obligaţia declarării averii şi intereselor, nu sunt supuse anonimizării, fiind exceptate de la normele care reglementează confidenţialitatea”, scrie news.ro.

Pe 30 mai, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, votul Camerei Deputaţilor a fost decizional şi astfel legea merge la promulgare.

Articolul precedentNoua Lege a pensiilor a fost promulgată: Klaus Iohannis a semnat Decretul – Pensiile românilor cresc cu 13,8% din 1 ianuarie
Articolul următorSistemul Garanție-Returnare devine operațional de astăzi – Românii vor plăti 50 de bani pentru ambalaje