Ultima soluție pentru a micșora gaura de la Buget și inflația: titluri de stat pentru populație. Dar costurile?

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de modificare a OUG 64 din 2007 prin care statul român se va împrumuta de la populație prin rețeaua Poștei Române și a instituțiilor de credit. Avantajul investiției în titlurile de stat este că nu au câștiguri impozabile.

Ultima oară când statul s-a împrumutat de la polulație a fost în 2016, când a fost lansată o emisiune de certificate de trezorerie, tranzacționabile pe bursă. Statul a atras atunci 735 milioane lei, deși își propusese sa strângă doar 100 milioane.

În mod evident, beneficiarii acelei emisiuni nu au fost pensionarii, cei cărora li se adresa cu precădere emisiunea, ci jucătorii inițiați de pe bursă. Cum operarea titlurilor presupunea ceva cunoștinte de specialitate bursieră, iar dobânda nu a fost anunțată de la început, ci ulterior datei de subscriere, această emisiune nu a putut să constituie un reper pentru guvernul care a urmat după alegeri.

Potrivit proiectului actual, titlurile de stat destinate populaţiei nu vor mai fi transferabile. Rămân  sub formă dematerializată, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică și nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă.

Este o revenire la perioada în care titlurile de stat se distribuiau prin unități bancare (ulterior s-a mers strict pe unitățile Trezorerei statului). Acum însă statul are nevoie de mulți bani și implicit de o rețea mult mai extinsă de distribuție.

Potrivit unei estimări realitateafinanciara.net, nivelul se va situa în jurul a 1 miliard de lei, statul pune o presiune si pe sistemul bancar de a urca dobânzile la depozite. Este și o altă modalitate de a restrânge banii în circulație și favorizarea economisirii dar într-un mod în care să alimenteze o piață bancară confruntată cu exces de lichiditate în condițiile unei creditări relativ scăzute.

Deci, ceea ce face Ministerul Finanțelor în acest moment este sa aplice o metodă de economisire care să aibă un dublu efect: diversificarea metodelor în care se împrumută și suținerea eforturilor de temperare a inflației si presiunii pe curs.

De altfel, BNR se străduiește să mențină o lichiditate scăzută în piața bancară.

Decontarea emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei se va realiza prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română SA și instituțiilor de credit.

Totodată, vor fi selectate instituții care vor furniza servicii de agent fiscal.

„Pentru efectuarea activităţilor de administrare a fluxurilor financiare aferente obligaţiunilor externe, Ministerul Finanţelor Publice poate selecta una sau mai multe instituţii care să furnizeze servicii de agent fiscal şi plătitor, și de agent de proces, ţinând cont de experienţa, capacitatea acestora de a desfăşura astfel de activităţi pe diferite pieţe, precum şi de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor”, prevede proiectul de act normativ.

De asemenea, vor fi încheiate contracte cu mass-media pe partea de promovare.

Ministerul Finanţelor Publice va fi autorizat să achite comisioane, cheltuieli legate de realizarea de activităţi de promovare a tranzacţiei, prin mijloace de comunicare mass-media, şi alte costuri aferente lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei din bugetul de stat.

Prospectul de emisiune va fi aprobat prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de web a MFP şi va include condiţiile de derulare şi termenii specifici fiecărei emisiuni, caracteristicile principale ale titlurilor de stat şi alte elemente considerate relevante de către emitent.

„Referatul de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei poate cuprinde principalele elemente caracteristice ale emisiunilor, cum ar fi: suma anunţată, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturităţi, plafonul alocat fiecărei emisiuni, nivelul de dobândă pentru fiecare maturitate propusă şi alte elemente considerate relevante de către emitent”, menționează proiectul de HG.

„Documentaţia specifică operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare poate include: Tender Offer Memorandum, contractul dintre emitent şi administratorii tranzacţiei, contractul dintre emitent şi agentul de informare, răscumpărare anticipată sau  preschimbare, scrisoarea de notificare a bursei de valori şi altele asemenea. Ministerul Finanțelor Publice poate selecta una sau mai multe instituții care să furnizeze servicii de agent de informare, răscumpărare anticipată sau  preschimbare, ținând cont de experiența, capacitatea acestora de a desfășura astfel de activități, precum și de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor”, se arată în proiect.

Programul emisiunii pe fiecare an va fi anunțat din timp, încă din luna decembrie a anului anterior.

„Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează ţinându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, care vor fi incluse în strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice va anunţa programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă şi externă pentru anul următor”, prevede actul normativ.

„Programul poate fi modificat în cursul anului, în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare şi de modificarea necesităţilor de finanţare. Programul anual se detaliază prin anunţuri trimestriale şi prospecte de emisiune emise în cursul anului şi poate conţine informaţii cu privire la planul emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie, precum şi alte operaţiuni cu titluri de stat, cum ar fi operaţiuni de răscumpărări în avans (buybacks) sau de preschimbare a titlurilor de stat (exchange) „, mai spune proiectul.

Articolul precedentApărare: 124 milioane de euro pentru modernizarea avioanelor școală IAR-99
Articolul următorValoarea companiei Apple, aproape de cinci ori PIB-ul României

Comments are closed.