Statul cere și obține modificarea ordinii de zi pentru AGA la Nuclearelectrica

Societatea Naționala Nuclearelectrica informează acționarii și investitorii că, pe data de 26.11.2018, Consiliul de Administrație al SNN a aprobat convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.12.2018/11.12.2018.

Conform unui anunț publicat pe site-ul Bursei de valori București după închiderea sesiunii de tranzacționare, ordinea de zi a fost suplimentată cu un punct, respectiv punctul 3, ca urmare a primirii unei solicitări din partea acționarului majoritar, Ministerul Energiei.

Punctul 3 al ordinii de zi propus pentru AGA este:

„Aprobarea propunerii privind repartizarea de dividend în conformitate cu prevederile art. II și III din OUG nr. 29/2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 485.437.300,11 de lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,61 lei, a datei plății dividendelor, respectiv data de 28 decembrie 2018 și a modalității de plată, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății”.

Suma propusa de Consiliul de Administrație, de 238.000.000 lei, a fost calculată în baza rezultatului financiar al companiei aferent perioadei de 9 luni încheiată la 30.09.2018 precum și în funcție de disponibilitățile din pozițiile “rezultatul reportat” si “alte rezerve”. Astfel, potențiala distribuire a sumei de 485.437.300,11 lei sub forma de dividende suplimentare, sumă care ar include și suma de 238.000.000 lei propusa inițial, în cazul aprobării de către acționarii SNN în data de 10.12.2018, ar urma sa fie alocată din conturile “rezultatul reportat” si “alte rezerve”.

În comunicat se mai reamintește faptul că Adunarea Generala a Acționarilor din data de 10.12.2018 a fost convocată de SNN ca urmare a primirii din partea acționarului majoritar, Ministerul Energiei ,a solicitării nr. 262423/06.11.2018 înregistrata la SNN cu nr. 13769/06.11.2018 privind elaborarea si prezentarea de către conducerea executiva, respectiv administrativa a societății, a unui Raport de fundamentare a propunerilor de redistribuire/distribuire a dividendelor către acționari, în vederea convocării unei adunări generale a acționarilor cu acest subiect. Solicitarea a avut la bază Memorandumul emis de Ministerul Finanțelor Publice cu tema „Masuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 referitoare la distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate la „rezultatul reportat” și „alte rezerve” de către societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome”, aprobat în ședința Guvernului României din data de 31.10.2018.

Acțiunile Nuclearelectrica au închis sesiunea de tranzacționare curentă în creștere cu 0,78% la 9,05 lei, compania având în prezent o capitalizare bursieră de 2,72 miliarde de lei.

Articolul precedentRestructurare la General Motors: dispar 8.000 de locuri de muncă și 3 fabrici
Articolul următorRomânia, campioană mondială la creșterea cheltuielilor de înarmare