Profit în creștere cu 36% pentru Bursa de Valori București

Grupul Bursa de Valori Bucureşti anunţă în primul semestru al anului 2018 un profit net consolidat de 6,99 milioane de lei, în creştere cu 36% faţă de rezultatul net obţinut în aceeaşi perioadă din 2017, respectiv 5,15 milioane de lei, cu o marjă netă de 33%.

Conform rezultatelor IFRS consolidate, rezultatul a fost obţinut în proporţie de 85% din segmentul de tranzacţionare al Grupului, potrivit raportului semestrial al BVB, dat vineri publicităţii și citat de Agerpres.

Profitul operaţional consolidat al Grupului BVB a ajuns la 6,81 milioane de lei, în creştere cu 14% faţă de semestrul similar al anului 2017, când s-a situat la 5,98 milioane de lei, ca urmare a efectului combinat al creşterii cu 5% a veniturilor operaţionale şi al avansului cu doar 1% al cheltuielilor operaţionale.

Rezultatul net financiar consolidat de 1,86 milioane de lei (S1 2017: 0,1 milioane de lei) a avut o contribuţie importantă la rezultatul Grupului în primul semestru al anului 2018. Veniturile financiare de 1,45 milioane de lei au fost reprezentate în principal de dobânzile aferente plasamentelor în lei şi valută, în titluri de stat şi depozite bancare ale entităţilor din Grup. Diferenţele nerealizate de curs valutar aferente plasamentelor în valută au generat un câştig de 0,41 milioane de lei, în timp ce în perioada similară a anului 2017 acestea au marcat o pierdere de 1,1 milioane de lei.

Profitul net consolidat al perioadei a crescut cu 36% până la nivelul de 6,99 milioane de lei (S1 2017: 5,15 milioane de lei), din care 7,22 milioane de lei fiind alocat profitului net aferent activităţii continue, iar o pierdere de 0,23 milioane de lei fiind alocată activităţii întrerupte. Profitul atribuibil acţionarilor societăţii mamă este de 6,74 milioane de lei, în creştere faţă de cel consemnat în S1 2017, de 4,76 milioane de lei.

Veniturile operaţionale ale Grupului BVB au înregistrat un nivel de 21,30 milioane de lei în prima jumătate a anului, în creştere cu 5% faţă de perioada similară a anului trecut, pe fondul creşterii activităţii de tranzacţionare a BVB, a creşterii veniturilor din activitatea de compensare-decontare, dar şi a activităţii de registru a Depozitarului Central.

Veniturile generate de BVB, reprezentând segmentul de tranzacţionare al Grupului, în primul semestru al anului 2018 au fost de 13,18 milioane de lei (excluzând tranzacţiile intra-grup), în urcare cu 2% faţă de primul semestru al anului 2017, când s-au situat la 12,96 milioane de lei.

Veniturile din segmentul de post-tranzacţionare desfăşurată de Depozitarul Central în primul semestru al anului 2018 s-au situat la 4,99 milioane de lei, în creştere cu 5% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2017, în principal pe fondul creşterii valorii portofoliului administrat de custozi.

Creşterea cu doar 1% a cheltuielilor operaţionale în primul semestru al anului 2018, până la valoarea de 14,49 milioane de lei, a permis un avans de 14% al profitului operaţional consolidat al Grupului Bursa de Valori Bucureşti, atingând nivelul de 6,81 milioane de lei, faţă de 5,98 milioane de lei în perioada similară a anului anterior.

Veniturile nete financiare din prima jumătate a anului 2018, de 1,86 milioane de lei, obţinute în principal din dobânzile aferente activelor financiare plasate în titluri de stat şi depozite bancare, au avut un avans însemnat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (S1 2017: 0,1 milioane de lei), fiind influenţate favorabil de diferenţele nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare în valută, care au generat un câştig de 0,41 milioane de lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017, când a fost înregistrată o pierdere de 1,10 milioane de lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile operaţionale, acestea au cumulat 14,49 milioane de lei pentru Grupul BVB, în urcare cu 1% faţă de cele înregistrate în primele şase luni ale anului trecut, cheltuielile de personal ale Grupului înregistrând o creştere cu 4%, în linie cu bugetul anului 2018, în principal ca urmare a aplicării începând cu anul 2018 a unei noi politici de recunoaştere lunară a cheltuielilor estimate privind beneficiile acordate Consiliului Bursei, managementului şi angajaţilor, în principal în acţiuni, faţă de S1 2017 când au fost estimate doar parţial astfel de cheltuieli.

În perioada de raportare au fost transferate gratuit un număr de 15.031 acţiuni, cu o valoare de piaţă la momentul acordării de 0,42 milioane de lei, către 9 membri ai Consiliului Bursei/moştenitorul legal al unuia dintre membri, conform Planului de alocare de acţiuni aprobat de AGA în anul 2017.

În aceeaşi perioadă s-a înregistrat o scădere cu 3% a cheltuielilor cu servicii prestate de terţi, în principal ca urmare a scăderii cheltuielilor cu comisioanele şi onorariile, ca efect de bază, datorită înregistrării unei părţi semnificative a cheltuielilor pentru pregătirea fuziunii BVB-SIBEX în prima jumătate a anului 2017.

BVB a distribuit, începând cu data de 11 iunie 2018, dividendele aferente profitului net pe 2017, în sumă de 13,55 milioane de lei, reprezentând 100% din profitul net după rezerve. Dividendul brut pentru anul 2017 a fost de 1,6862 lei/acţiune.

La sfârşitul lunii iunie 2018, activele totale ale Grupului BVB erau de 191,20 milioane de lei (31 decembrie 2017: 203,24 milioane de lei), în scădere cu 6% faţă de începutul anului, în principal ca urmare a scăderii activelor curente. Activele imobilizate au înregistrat o creştere cu 21% faţă de începutul anului, în principal datorită creşterii activelor păstrate până la maturitate, în timp ce activele curente au scăzut cu 17%, până la valoarea de 117,33 milioane de lei (31 decembrie 2017: 142,16 milioane de lei), ca rezultat al diminuării numerarului şi depozitelor bancare, ca urmare a achiziţiei de imobilizări financiare păstrate până la maturitate, a plăţii dividendelor aferente anului 2017 către acţionarii BVB, dar şi a plăţilor de dividende realizate de Depozitarul Central către acţionarii companiilor listate, clienţi ai Depozitarului Central.

Datoriile totale ale Grupului sunt doar pe termen scurt şi la sfârşitul lunii iunie 2018 erau în sumă de 72,71 milioane de lei (31 decembrie 2017: 78,24 milioane de lei), aproximativ 59% din această valoare reprezentând dividendele de plată deţinute în numele clienţilor de către Depozitarul Central în valoare de 43,08 milioane de lei, iar 30% reprezentând fonduri de garantare, compensare şi marjă pentru decontarea tranzacţiilor în valoare de 21,80 milioane de lei.

Scăderea datoriilor faţă de începutul anului se datorează în principal diminuării datoriilor ce reprezintă fonduri aferente plăţilor de dividende pe care Depozitarul Central trebuie să le distribuie acţionarilor companiilor listate, clienţi ai acestuia. Restul datoriilor includ sumele reprezentând dividende de plată către acţionarii BVB, datorii către diverşi furnizori, alte obligaţii faţă de bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale, neexigibile la sfârşitul perioadei analizate.

Capitalurile proprii au ajuns la 118,49 milioane de lei, în scădere cu 5% faţă de nivelul de la începutul anului, ca urmare a distribuirii dividendelor din rezultatul reportat aferent anului 2017.

Articolul precedentSituaţiile financiare ale firmelor pot fi consultate liber de toți cetăţenii
Articolul următorLanțul hotelier Radisson va fi cumpărat de grupul chinez Jin Jiang International Holdings

Comments are closed.