Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a urcat, la sfârşitul anului trecut, la 5,22%, comparativ cu 4,84% în decembrie 2017, în timp ce valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins 49,60 miliarde de lei (10,64 miliarde de euro), în creştere cu 19,40% faţă de anul precedent, conform unui comunicat de presă al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

La 31 decembrie 2018, ponderea cea mai mare în structura portofoliilor fondurilor de pensii private era deţinută de titlurile de stat cu 63,62%, celelalte instrumente înregistrând următoarele ponderi: acţiuni 17,56%, depozite bancare 8,11%, obligaţiuni corporative 3,53%, obligaţiuni organisme străine neguvernamentale 3,39%, titluri de participare 3,01% şi alte instrumente financiare 0,78%.

Conform documentului, valoarea totală a activelor nete, înregistrată la 31 decembrie 2018, de fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) a fost de 47,58 miliarde de lei (10,20 miliarde de euro). Ritmul anual de creştere înregistrat a fost de 19,72%.

La sfârşitul anului trecut erau înregistraţi, în sistemul pensiilor administrate privat, 7,25 milioane de participanţi, cu aproape 3% mai mult faţă de anul 2017.

La nivelul Pilonului II, contribuţia medie a participanţilor, cu contribuţii virate la 31 decembrie 2018, a fost de 159,75 lei. Rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost, la 31 decembrie 2018, de 2,72% comparativ cu 3,95% la data de 31 decembrie 2017.

De asemenea, la sfârşitul anului 2018, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 6.671 lei (1.430 euro), cu 16,07% mai mult faţă de sfârşitul anului 2017.

La sfârşitul lunii decembrie 2018, 5,71 milioane de participanţi (80% din total) deţineau în cont până în 10.000 lei şi 1,43 milioane de participanţi (20% din total) deţineau în cont peste 10.000 lei, iar dintre aceştia 300.000 de participanţi (4,24% din total) deţineau în conturi peste 25.000 lei.

În anul 2018 au fost efectuate plăţi ale activului personal net către participanţi însumând 51,74 milioane lei pentru 6.837 participanţi şi beneficiari, din care 36,15 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, reprezentând 68,88% din total plăţi efectuate (3.463 participanţi), 14,91 milioane lei ca urmare a decesului participantului, 28,81% din total (3.244 plăţi către beneficiari) şi 680.000 lei ca urmare a invalidităţii, 1,31% din total (130 participanţi).

De asemenea, datele ASF arată că activele nete ale fondurilor de pensii facultative însumau, la 31 decembrie 2018, două miliarde de lei (0,43 miliarde de euro), înregistrând un avans anual de 12,18%.

La finele anului trecut erau înregistraţi în sistemul pensiilor facultative 472.160 de participanţi, cu 5,83% mai mult faţă de anul precedent. La 31 decembrie 2018, contribuţia medie/ participant era de 60,29 lei, cu 6,83% mai mare comparativ cu decembrie 2017.

La data de 31 decembrie 2018, comparativ cu data de 31 decembrie 2017, rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii facultative care fac parte din categoria de risc mediu a scăzut de la 3,19% la 1,60%, iar rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii facultative care fac parte din categoria de risc ridicat a scăzut de la 4,87% la 2,58%.

Valoarea medie a unui cont al participanţilor la sistemul pensiilor facultative era, la 31 decembrie 2018, de 4.567 lei (979 euro), în creştere cu 6,42% comparativ aceeaşi perioadă a anului 2017.

În anul 2018 au fost efectuate plăţi ale activului personal net către 7.851 participanţi şi beneficiari însumând 58,15 milioane lei, din care 54,86 milioane lei ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, reprezentând 94,34% din total plăţi efectuate (6.866 participanţi), 3,11 milioane lei ca urmare a decesului participantului, 5,36% din total (951 plăţi către beneficiari) şi 0,17 milioane lei ca urmare a invalidităţii, 0,30% din total (34 participanţi).

Articolul precedentAlertă: OUG 114, pericol pentru operatorii de telefonie mobilă
Articolul următorMinistrul de Finanțe anunță noi ajutoare de stat pentru companii private