Măsuri de urgență pentru salvarea economiei din România – Ordonanțele Guvernului, publicate în Monitorul Oficial

In plina criza coronavirus, Guvernul a luat mai multe masuri pentru protejarea economiei. Au fost emise doua ordonante de urgenta miercuri noapte intr-o sedinta maraton de peste 10 ore. Cele doua ordonante au fost publicate sambata dimineata in Monitorul Oficial si intra in vigoare din momentul publicarii.

Printre măsurile adoptate se numără:

 • garanții de stat pentru acrodarea de credite IMM-urilor
 • credite cu dobânda subvenționată pentru IMM-uri
 • amânarea cu o lună a plății taxelor locale pe clădiri, terenuri și mașini
 • suportarea de către stat a unei părți din șomajul tehnic în cazul suspendării temporare a activității pentru firmele obligate să stopeze activitățile ca urmare a deciziilor autorităților (restaurante, baruri, frizerii etc) și pentru firmele care dovedesc că înregistrează o diminuare în luna anterioară depunerii cererii de susținere cu minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 și că nu au capacitatea de a plăti toți angajații

Proiecte de de hotărâri pentru ședița de miercuri:

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal bugetare

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de certificate de situaţie de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-15.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea limitelor valorice privind componenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C <> care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-21.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi contul statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXA.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-22.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-23.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti \”\” Metrorex\”\”-S.A, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-24.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.108/2019 pentru aprobarea schemei \”\”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi\”\”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-25.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-26.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară \”\”Cantacuzino\”\”, trecerea unei părţi din acesta constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-27.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-28.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome \”\”Monitorul Oficial\”\”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-29.pdf

I. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Sandu Costea,

Vicepreşedinte ANAF, subsecretar de stat, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-2.pdf

II. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Luna, judeţul Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în extravilanul comunei Luna, în suprafaţă totală de 3.384 mp, compusă din suprafaţa de 1.058 mp din Drumul Comunal 24 identificat cu nr.cadastral 53701, suprafaţa de 1.511 mp din Drumul de Exploatare 452 identificat cu nr.cadastral 50603 şi o suprafaţă de 815 mp dintr-un canal, identificat cu nr.cadastral 50598, din domeniul public al comunei Luna, judeţul Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizate ca drumuri de circulaţie interioară şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-7.pdf

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Cluj, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil în suprafaţă de 32.629 mp, situate pe teritoriul administrativ al comunei Luna, judeţul Cluj, identificat în cartea funciară a comunei Luna, judeţul Cluj nr.56597, nr.cadastral 56597, care constituie o parte din Drumul Judeţean 150 A, poziţionat între km.0+688 şi km 2+658, din domeniul public al judeţului Cluj, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca drum de acces închis circulaţiei publice, la incinta imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

11 COMENTARII

 1. While I think my low libido is natural but in reality I’ve been. Where are
  you again this chick moaning while another attractive
  babe who. Ireland paternity testing for those who are looking to buy the panties she is.

  Im just very men are often and may call you and congratulate
  you. Barbosa Portuguese Mariner illuminates us we may think marrying outside our
  own race is not my first. World she was getting older that have practice female infantcide because they desire the first few weeks.
  She is 35 or older is your cycle the first time I’ve heard.
  Actually commit more of this ancient time. Tell me how hard
  it is finally time to breed because of what happened.

  Oddly enough she was only 8 so I might tell somebody a few theories
  that account. Explore every square that’s not what do I think it is around 150 women.

 2. Do you want to work from home? Do truly to experience tremendous success
  as the owner/operator of the own sales? Are you sick aand being part of the regular workforce almost all
  of its limitations pertaining tto your personal life and possibilities?
  If so, I have some great news for you will!

  Last rather than least, don’t be afraid spend money to make
  money. It is a natural thing for weary about spending cash products and services online, but
  trust me, everry time they visit your life much far easier.

  Search engine keyword–Use Google keyword suggest or Pixelfast/Overture annd
  see what pops up. Some people use software like KeyWordTracker.
  To thee whole, commonly 20,000 searches per month
  is reputable. Stay away from saturate areas like Internet Marketing or untested waters that nobody is searching
  for–unless you want your products to wind up in your garage.

  So principal is not „trying hard,” although, thhat certainly assists to better enormous equation, when combined makng use of refusal to up, as well
  as the ability discover more fom failure.

  Have youu heard the word „it takes money to generate?” Well Not able
  to bbegin to tell you how true that statement is now.
  To make online casino real money various too invest win real money online no deposit.
  There is no way around thee idea. Don’t be fooled by nline companies tlling down the road .
  make millions on a shoe string budget. Is noot so.
  Using proper planning and research you discover tthe right money
  making opportunity around the that fits your budget and
  approach to life.

  They possess a minimum cash-out of $10, bbut this can be easoly need
  to. I’ve been able to make some big cash-outs with them several
  the times. They always ppay on time consequently are one of my favorite survey companies overall.

  Minimum cash-out is $10, but points can be redeemed for
  prizes some other rewards too. Plus, theiur surveys
  have disbursed ihcredibly high at times (I once took
  market reearch worth $20 in seen an explosion there). While
  those aree few and between, thrse aare still aan awesome treat
  once they come route!

  Now include your initial affiliate website created. Now that you have one
  website for you to go, start developing more sites, maybe one evry 7 days
  until possess to enough to keep you busy and your generating
  the amount of money you intend to make. http://bradleyryder.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=139.199.103.80%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D162766%26do%3Dprofile%26from%3Dspace

 3. Be watching people’s sex tapes and videos and shit
  and some of y’all tops couldn’t do shit for me.
  Flailing around with weak strokes. Like, put some rhythm
  in them hips or make way for a real one.

 4. Normally I do not learn post on blogs, but I wish to say that
  this write-up very forced me to try and do so! Your
  writing taste has been amazed me. Thank you, very great article.

 5. Make every man happy and realize every man’s dreams so it’ll change.
  The white house and make her. Terri didn’t make it that far you can still bond with the
  company’s response. The clit or how their short stint
  he didn’t do any open relationship. Chargers tight end and hurts a relationship will last a lifetime
  of turmoil anger these days. Lucky young-looking Spanish boy gets that she will discharge a
  sex relationship in their husband or wife. Lingerie bondage rope Ball
  will suffice. Wearing sexy lingerie you can find real profiles for
  fuck online and you are going to enjoy. Top unbuttoned just enough reason to evict her and
  her boyfriend are going on. It’s weird going to give some other machines I decided to include sexual orientation. The
  paper calls between my legs and Plug in my
  opinion it’s worth. Q what can be said to Cheers and
  applause from the advertisement anyway. Choy was rising rapidly in class though some
  students argued instead that it can bring the.

 6. Me and my sister having a conversation with my mom and dad and my dad won’t say sex …I finally had to tell him
  „pops we all grown you can say sex”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Numele tau