Ministerul Finanţelor a anunţat că propune Ordonanţa pentru instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate, care implemenează o serie de prevederi pentru îmbunătăţirea cadrul legal reprezentat de legea societăţilor şi legea contabilităţii.

Măsurile propuse în proiectul de act normativ a fost discutat cu reprezentanţii BNR în cadrul Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM), în contextul în care există un număr mare de companii care au capitalurile proprii negative sau valoarea acestora se situează sub limita reglementată de legea societăţilor.

Totodată, măsurile vizează aspecte solicitate atât de reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) cât şi de alte structuri internaţionale, potrivit ministerului.

“Cred cu tărie că dacă va creşte nivelul de capitalizare al companiilor româneşti acestea vor putea să beneficieze pe deplin de condiţiile de dezvoltare generate de creşterea economică. În plus, vom avea companii mai competitive, care se vor putea integra mai bine în ecosistemul economic european”, a spus ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Măsurile vizează, printre altele, interzicerea acordării de avansuri sau împrumuturi acţionarilor/asociaţilor la societăţile care optează pentru distribuiri trimestriale de dividende, până nu se regularizează sumele astfel distribuite în cursul anului. Interdicţia menţionată nu vizează avansurile acordate în legătură cu desfăşurarea activităţii economice.

În plus, se are în vedere clarificarea regulilor referitoare la distribuirea sub formă de dividende din anumite rezerve existente la nivelul societăţii, precum şi din rezultatul reportat înregistrat de aceasta. Menţionarea explicită a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribuite ca dividende asigură o interpretare unitară a conceptului de „rezerve distribuibile/disponibile pentru distribuire”, potrivit proiectului.

”Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie în acţiuni/părţi sociale a datoriilor societăţii faţă de acţionari/asociaţi, rezultate din împrumuturi sau alte finanţări acordate de aceştia, la societăţile la care activul net a scăzut sub jumătate din capitalul social”, se arată în comunicat.

Totodată, este vizată desemnarea autorităţilor cu competenţă în domeniul monitorizării entităţilor care se confruntă cu probleme financiare în raport cu nivelul legal de capital, respectiv Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi stabilirea clară a situaţiilor în care fiecare din cele două instituţii depun cererea de dizolvare.

”Transferul competenţei de soluţionare a acţiunilor de dizolvare judiciară de la instanţele judecătoreşti la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi simplificarea procedurilor de numire a lichidatorului şi de efectuare a publicităţii legale a rezoluţiilor de dizolvare”, se arată în comunicat.

Ministerul consideră că modificările propuse vor conduce la lărgirea accesului la informaţiile înregistrate în registrul comerţului, la simplificarea formalităţilor şi scăderea costurilor administrative, la degrevarea activităţii instanţelor judecătoreşti, precum şi la asigurarea unui mediu de afaceri transparent şi predictibil.

Articolul precedentPiața electro – IT crește cu 6% în T2 2019
Articolul următorRectificarea bugetară, publicată în Monitorul Oficial