În perioada ianuarie – mai 2018, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3,018 miliarde euro, comparativ cu 2,606 miliarde euro în perioada ianuarie – mai 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 589 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 179 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 105 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mare cu 251 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 720 milioane euro (comparativ cu 1 462 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 208 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 488 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2018, datoria externă totală a crescut cu 2 563 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 543 milioane euro la 31 mai 2018 (70,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2018 nivelul de 28 497 milioane euro (29,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
  • Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,9 la sută în perioada ianuarie – mai 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2018 a fost de 5,2 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2018 a fost de 76,6 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.
Articolul precedentFormula de calcul a redevenței în cazul resurselor petroliere va fi modificată până la finalul anului
Articolul următorPreședintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind contractele de internship

Comments are closed.