Consumul final energetic din industrie (inclusiv construcţii)  a crescut cu 106 mii tep (+1,7%), în principal datorită ramurilor industriale mari consumatoare de resurse energetice.

 

Consumul final energetic în anul 2017 a crescut +4,3% față de anul 2016 mai ales pe seama sectoarelor industriale ale produselor chimice şi farmaceutice, produse din cauciuc şi mase plastice (+57 mii tep) şi  industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor (+47 mii tep), ale căror consumuri energetice cumulate reprezintă 30,5% din consumul final din industrie (inclusiv construcţii), se arată în datele finale pe anul 2017 ale Institutului Național de Statistică (INS).

În metalurgie, consumul final energetic a scăzut (-48 mii tep, reprezentând -2,8%) față de anul trecut.

Tabel: Utilizarea energiei pe principalele activităţi ale economiei naţionale şi pe principalele ramuri ale industriei, în anul 2017, comparativ cu anul 2016

 

Anul Anul Anul Anul
2016 2017 2017 2017 faţă
mii tep mii tep structura de anul 2016
% %
Energie utilizată – total: 37828 39260 100,0 103,8
 – consum intern brut (inclusiv pierderi) 1) 31638 33391 85,1 105,5
 – export (inclusiv buncărajul) 6190 5869 14,9 94,8
Consum final energetic, în: 22317 23269 100,0 104,3
– Agricultură şi silvicultură 455 495 2,1 108,8
– Industrie (inclusiv construcţii) 6301 6407 27,5 101,7
 din aceasta, în:
•  metalurgie 1695 1647 7,1 97,2
• substanţe şi produse chimice şi farmaceutice, produse din cauciuc şi mase plastice 1271 1328 5,7 104,5
• industria construcţiilor metalice, maşinilor şi        
 echipamentelor 578 625 2,7 108,1
 • construcţii 353 349 1,5 98,9
– Transporturi 6049 6506 28,0 107,6
– Alte ramuri ale economiei 2074 2157 9,3 104,0
– Populaţie 7438 7704 33,1 103,6

1) nu sunt incluse diferenţele statistice ;

Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2017 a fost de 1705 kg echivalent petrol.

 

Producția de energie primară în 2017, mai mare cu 2,5% față de 2916

Influențato de creșterea consumului și Producţia de energie primară a crescut anul trecut cu 2,5% faţă de anul 2016, iar importurile de produse energetice au crescut cu 3,7%; consumul intern brut de energie a crescut cu 5,5% faţă de anul anterior; consumul final energetic a înregistrat o creştere de 4,3% faţă de anul 2016.

 

Bilanțul resurselor de energie întocmit de Institutul Național de Statistică pentru anul 2017 arată că anul trecut disponibilitățile de materii prime au crescut față de cele din anul 2016 cu 1178 milioane tone echivalent petrol1)  (tep), reprezentând +2,8% Acest fapt s-a  datorat atât creșterii producției de energie primară cât și a importurilor de resurse energetice.

Dintre resursele de energie primară, cele referitoare la gazele naturale utilizabile au avut cea mai mare creştere (+455 mii tep, anume +4,3%), urmate de produsele petroliere din import (+389 mii tep, reprezentând +13,5%); o creştere au înregistrat şi resursele de cărbuni, exclusiv cocs, (+249 mii tep, anume  +4,9%).

 

Tabel:  Resursele de energie, în structură şi pe principalele sortimente (2017)

                  comparativ cu anul 2016

Anul Anul Anul 2017 faţă de anul
2016 2017 2016
mii tep mii tep mii tep
(±)     %
RESURSELE DE ENERGIE – TOTAL 42179 43357 +1178 102,8
   
–  Producţie de energie primară 24798 25417 +619 102,5
   (inclusiv energia  recuperată)  
– Import 13113 13597 +484 103,7
– Stoc la începutul anului 4268 4343 +75 101,8
   
        din resursele de energie primară:
– cărbune (exclusiv cocs) 5074 5323 +249 104,9
– ţiţei2) 12259 12216 -43 99,6
– gaze naturale utilizabile3) 10579 11034 +455 104,3
– cocs din import 509 479 -30 94,1
– produse petroliere din import 2890 3279 +389 113,5
– energie hidroelectrică, eoliană, solar fotovoltaică şi căldura nucleară 5086 4897 -189 96,3

                              1)combustibil convenţional cu puterea calorifică de 10000 kcal/kg; 2)inclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie ;  3) exclusiv gazolina şi

etanul din schelele de extracţie

Datele tabelului  în format xls

Producţia de energie primară în anul 2017, de 25417 mii tep, a crescut cu 619 mii tep faţă de anul 2016 și a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 58,6% din acestea.

Cea mai importantă creștere a fost cea a producţiei de gaze naturale utilizabile (+746 mii tep), reprezentând +9,5% faţă de anul precedent.

Producţia primară de energie electrică a înregistrat o scădere cu 10,5% faţă de anul anterior (-243 mii tep). Tot o tendință de scădere a înregistrat și producția de țiței (-166 mii tep, reprezentând -4,5%).

 

Tabel: Producţia principalilor purtători de energie primară în anul 2017, comparativ cu anul 2016

   Anul    Anul  
2016 2017 Anul 2017 faţă de anul 2016
 
mii tep mii tep   %
 mii tep
(±)
– cărbune (exclusiv cocs) 4233 4466 +233 105,5
– ţiţei1) 3714 3548 -166 95,5
– gaze naturale utilizabile2) 7862 8608 +746 109,5
– energie hidroelectrică, eoliană şi fotovoltaică 2319 2076 -243 89,5

 

         1)inclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie ; 2) exclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie

 

Importul de produse energetice a crescut cu 3,7% faţă de anul trecut, în principal  din cauza creșterii  importului de produse petroliere (+389 mii tep) şi ţiţei (+286 mii tep).

Au scăzut importurile de gaze naturale utilizabile şi cărbune (inclusiv cocs) cu 226 mii tep, respectiv 39 mii tep.

 

Articolul precedentSalamul de Sibiu atacă piețele din Spania şi Italia. Grant de 1,5 mil. euro
Articolul următorROBOR la 3 luni staționează la 3,31%

Comments are closed.