Compania de Drumuri a anunțat vineri că a acordat un termen de 14 zile antreprenorului de la nodul Holdea din cadrul contractului de lucrări „Autostrada Lugoj – Deva Lot 3”. 

 

 

Inspecţia Preliminară a Lucrărilor la nodul Holdea din cadrul contractului de lucrări „Autostrada Lugoj – Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361 – Execuţie lucrări bretea ieşire – Descărcare Holdea şi montare panouri fonoabsorbante” a evidenţiat necesitatea realizării lucrărilor de curăţenie generală a amplasamentului şi a completării documentaţiei care alcătuieşte Cartea Tehnică a construcţiei, pentru finalizarea acestora antreprenorul primind un termen de 14 zile calendaristice.

Conform unui comunicat al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Inspecţia Preliminară a Lucrărilor a avut loc în data de 28 octombrie 2019.

„Ulterior adoptării măsurilor stabilite în cadrul Inspecţiei Preliminare a Lucrărilor precizate, precum şi în acord cu solicitarea Antreprenorului, va fi realizată Recepţia Lucrărilor la Terminare, în cadrul căreia se va decide dacă obiectivul amintit corespunde exigenţelor tehnice prevăzute în proiect, respectiv dacă poate fi deschis traficului rutier”, se menţionează în comunicat.

CNAIR reaminteşte că în data de 24 iulie 2019 antreprenorul a solicitat recepţia lucrărilor la terminare conform prevederilor contractuale şi HG 845/2018, înştiinţând beneficiarul şi inginerul/consultantul (DRDP Timişoara) că lucrările vor fi finalizate şi pregătite de recepţie la data de 12 august 2019.

Inginerul a transmis în data de 8 august faptul că recepţia la terminarea lucrărilor nu îndeplineşte prevederile sub-clauzei 10.1 din cadrul Contractului, respectiv HG 845/2018, la data comunicată de către antreprenor, în aceeaşi zi antreprenorul reconfirmând înştiinţarea sa potrivit căreia lucrările vor fi finalizate conform contractului şi pregătite de recepţie la data comunicată.

În ziua următoare, inginerul a întocmit un referat prin care a notificat părţile că lucrările aferente contractului „Autostrada Lugoj – Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361 – Execuţie lucrări bretea ieşire – Descărcare Holdea şi montare panouri fonoabsorbante” nu sunt finalizate, în consecinţă nu poate fi încheiată recepţia la terminarea lucrărilor, întrucât nu sunt întrunite condiţiile privind siguranţa circulaţiei.

În data de 13 august, CNAIR a întrunit Comisia de Recepţie, constatând că, în conformitate cu prevederile legale, nu sunt întrunite condiţiile pentru efectuarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.

Ulterior, în data de 3 octombrie, antreprenorul a comunicat că lucrările privind siguranţa circulaţiei au fost remediate şi a solicitat efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

„Astfel, în data de 28.10.2019, a avut loc Inspecţia Preliminară a Lucrărilor în vederea efectuării Recepţiei la Terminare, în care s-a constatat necesitatea realizării lucrărilor de curăţenie generală a amplasamentului şi completarea documentaţiei care alcătuieşte Cartea Tehnică a Construcţiei”, se mai precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte Expertiza Tehnică a lucrărilor de drum proiectate şi executate în cadrul contractului „Proiectare şi Execuţie Autostrada Lugoj – Deva, lot 3 km 56+220 – km 77+361”, conform prevederilor Contractului de Servicii încheiat între CNAIR şi IPTANA, prestatorul a transmis raportul preliminar.

Concluziile preliminare semnalează că lucrările executate în acest stadiu, nefiind finalizate la parametrii proiectaţi, prezentând numeroase defecte, degradări în evoluţie, nu permit deschiderea traficului în condiţii de confort şi siguranţă, aşa cum sunt stabilite prin reglementările tehnice în vigoare şi prin documentaţia de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor.

De asemenea, în urma analizei efectuate privind posibilitatea deschiderii circulaţiei pe autostradă s-a constatat că la data inspecţiei preliminare împrejmuirea prezenta vulnerabilităţi şi defecte majore, a căror remediere nu se poate face pe termen scurt,

Astfel, au fost necesare investigaţii suplimentare pentru stabilirea soluţiilor de remediere, în urma cărora, după remediere, să se poată deschide în prima fază circulaţia în regim de drum cu 4 benzi de circulaţie cu restricţii severe de tonaj şi viteză
– semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum, inclusiv a pericolului prezenţei animalelor.

Deschiderea circulaţiei în regim de autostradă, cu restricţii de viteză şi tonaj se poate face numai după rezolvarea tuturor vulnerabilităţilor împrejmuirii, iar deschiderea circulaţiei pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone se va face numai după aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate în cadrul expertizei tehnice pentru domeniul poduri, arată raportul.

Totodată, la podul peste râul Mureş, până la efectuarea expertizei tehnice şi aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate se vor inspecta zilnic aparatele de reazem din momentul dării în circulaţie şi se vor măsura deplasările aparatelor de reazem care nu sunt la poziţia din proiect, deplasări măsurate în raport cu marginile plăcilor metalice superioare (de pe grinda metalica) şi inferioare (de pe cuzinet). În cazul în care se constată deplasări semnificative peste marginea plăcii metalice inferioare sau superioare) traficul rutier va fi oprit pe calea respectiva, circulaţia urmând a se derula pe o singura cale, cu semnalizarea şi amenajările corespunzătoare. Circulaţia se va relua ulterior numai după remedierea defecţiunii aparatului/aparatelor de reazem, în baza soluţiei stabilite de un expert tehnic în domeniul podurilor.

„De asemenea, dorim să precizăm că, în funcţie de concluziile şi recomandările ce vor fi prezentate în Raportul final al Expertizei Tehnice, CNAIR SA va decide: dacă remedierea lucrărilor ce prezintă deficienţe se va putea face sub trafic; ce proceduri administrative ar trebui să iniţieze/parcurgă pentru a putea deschide traficul; când va putea deschide traficul; în funcţie de anvergura lucrărilor rămase de executat, dacă acestea vor finalizate în regie proprie sau prin contractarea lor”, se mai semnalează în comunicat.

Articolul precedentCel mai dorit job: director de fabrică, cu salariu de peste 6.000 euro
Articolul următorCând va fi semnat contractul de finanţare pentru autostrada Sibiu-Piteşti