Guvernul Dăncilă ne-a obișnuit să fie „mumă pentru unii și ciumă pentru alții”, dar prin noul OUG pe măsurile fiscale anunțat marți seara de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, vine doar cu vești proaste. Pe lângă măsurile de suprataxare aplicate mediului de afaceri, noua Ordonanță conține și un capitol cu măsuri de austeritate în sectorul bugetar

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a negat în urmă cu două săptămâni măsurile de austeritate dezvăluite de presă, dar acum noul proiect de OUG conține exact aceleași tăieri și înghețări: sporurile și indemnizațiile rămân înghețate la nivelul lunii decembrie 2018, punctul de pensie îngheață până în septembrie 2019, iar munca peste program nu se plătește.

Mai mult, Guvernul instituie și o măsură fără precedent: amenzi contravenționale pentru nerespectarea acestor măsuri, care se aplica persoanelor fizice care îndeplinesc calitatea de ordonator de credit.

Ce măsuri de austeritate îi așteaptă pe bugetari în 2019:

– menținerea cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

– munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător; pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară activitate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017, asigurându-se astfel o continuare a măsurilor adoptate în acest sens începând cu anul 2014.

Mai ales în contextul deficitului de personal înregistrat în anii 2016 -2018, aplicarea dispozițiilor de compensare a muncii doar cu timp liber corespunzător nu este în mod obiectiv posibilă fără afectarea misiunilor încredințate; datorită specificului aceste misiuni nu pot fi amânate atunci când o serie de evenimente solicită prezența imediată la muncă a personalului (cercetarea la fața locului, intervenția în situații de urgență, asigurarea fluenței traficului rutier).

– neacordarea de tichete cadou și tichete culturale prevăzute de Legea nr. 165/2018, precum și premiile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017; prin excepție, în perioada 2019 – 2021 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară. În anii 2019 și 2020 personalul plătit din fonduri publice beneficiază de vouchere de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare.

– menținerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2017;

– neacordarea de ajutoare, plăți compensatorii la pensionare;

– menținerea anumitor indemnizații acordate pentru anumite categorii de beneficiari (indemnizațiile persoanelor persecutate din motive politice sau etnice, revoluționari,  indemnizații academicieni și urmașii acestora etc) la nivelul lunii decembrie 2018;

– menținerea restricției la maxim 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple prevăzută la art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011;

– neaplicarea prevederilor art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

– se propune ca numărul maxim de posturi finanțat în perioada 2019 – 2021 din fonduri publice de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare sa fie stabilit  astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile de personal. Ordonatorii de credite vor stabili numărul maxim de posturi care se finanțează, cu respectarea acestei condiționalități.

Ce mai spune Guvernul Dăncilă: în vederea responsabilizării ordonatorilor principali de credite în ce privește utilizarea efiecientă și eficace a fondurilor publice se instituie amenzi contravenționale pentru nerespectarea acestor măsuri. Amenda se aplica persoanelor fizice care au indeplinit calitatea de ordonator de credit la data savarsirii faptei, iar Constatarea contravetiei prevazute la alin.1 si aplicarea sanctiunii se face de catre organele de inspectie economico financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice și Curtea de Conturi.

Articolul precedentTot mai multe orașe din România dezvoltă proiecte „smart city”
Articolul următorDeputații mai fac un „cadou” băncilor: dobânzile plafonate