Atenție ! Pensionarea anticipată se penalizează cu procente între 0,15 % și 0,50 %

Noua Lege a pensiilor, aflată în dezbatere publică pe pagina Mnisterului Muncii, prevede penalități pentru fiecare lună de cotizare, mergând între 0,15% și 0,50%, în cazul pensionării anticipate.

Potrivit proiectului de lege, pensionarea anticipată cu până la un an înainte de vârsta standard se penalizează cu 0,50%. Când anticiparea este de peste un an, procentul va fi de 0,45%, la peste doi ani, de 0,40%, peste trei ani, de 0,35%, peste patru ani, 0,30%, peste cinci ani, 0,25%, peste șase ani, 0,20%, și între șapte și opt ani, procentul va fi de 0,15%.

Actul normativ stabilește că pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, în cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare și celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate se iau în considerare perioadele asimilate astfel: persoana a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;  a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;  a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani; are recunoscută vechime în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  a realizat perioade necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislaţiei în vigoare până la data de 1 aprile 2001.

Potrivit noii legi, pentru perioadele ulterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare, care constituie perioade asimilate, după cum urmează:  3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;  6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

Constituie perioade asimilate şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, precum şi perioada suplimentară acordată pentru stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Constituie perioade asimilate şi alte perioade suplimentare la vechimea în muncă acordate în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.   Formula de calcul   Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Spre exemplu, o femeie de 58 de ani care vrea să se pensioneze va pierde la pensie 0,50% pentru fiecare lună din cei cinci ani în care trebuia să mai muncească ca să atingă vârsta standard de pensionare, adică 30% din ar fi primit dacă avea cel puţin 63 de ani. La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare şi/sau a stagiului asimilat, în care asiguratul: • a beneficiat de pensie de invaliditate;   • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;   • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;   Beneficiarul unei pensii anticipate nu poate opta pentru pensie de invaliditate în situaţia pierderii capacităţii de muncă.

Beneficiarii de pensie anticipată parţială stabilită în condiţiile legislaţiei anterioare pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea perioadelor asimilate prevăzute de prezenta lege nevalorificate la stabilirea pensiei şi a eventualelor stagii de cotizare realizate până la data recalculării, păstrându-se procentul de diminuare de la data înscrierii iniţiale.   În situaţia în care, în urma recalculării, sunt îndeplinite condiţiile de trecere la pensie pentru limită de vârstă, procentul de diminuare se elimină.

Drepturile prevăzute se stabilesc şi se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii la casa teritorială de pensii competentă.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei   Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare, care cuprinde şi perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare.  În perioada eşalonării vârstelor standard de pensionare, femeile pot opta pentru pensionare la împlinirea vârstei de 63 de ani sau la vârsta standard de pensionare.

Articolul precedentPlasturele sărăciei. Loteria bonurilor fiscale.
Articolul următorPionul premierului Dăncilă, Darius Vâlcov, în război deschis cu Digi și ASF

Comments are closed.