Transparența E-Distribuție Muntenia pusă la îndoială de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamentele propuse de E-Distribuție
Muntenia SA pentru a elimina îngrijorările de natură concurențială în contextul investigaţiei
privind un posibil abuz de poziţie dominantă pe piața distribuției de energie electrică, arată un comunicat al CC, publicat, joi.

Consiliul verifică și potenţial abuz de poziţie dominantă pe piaţa distribuţiei de energie electrică al  E-Distribuție Muntenia SA.

Astfel, angajamentele propuse de E-Distribuție Muntenia SA prevăd creşterea transparenței
procesului de racordare la rețeaua electrică de distribuție şi promovarea drepturilor
consumatorilor în cadrul fiecărei faze a procesului, asigurând un tratament corect și
nediscriminatoriu pentru toţi participanții la acest proces. Implementarea acestui set de măsuri va conduce la la beneficii directe și imediate pentru consumatori constând în scurtarea duratei și costului activităților de racordare, arată comunicatul.

Investigația Consiliului Concurenței viza un potenţial abuz de poziţie dominantă pe piaţa
distribuţiei de energie electrică manifestat printr-o posibilă discriminare a companiilor de pe
piaţa serviciilor conexe distribuţiei, ca urmare a selectării unor societăţi, care elaborează studii de soluţie, proiectează şi execută lucrări de instalaţii electrice, pe alte criterii decât cele prevăzute în procedurile de achiziţie publică sau libera alegere a utilizatorului, precum şi prin influenţarea duratei, a costurilor de racordare la reţeaua de energie electrică a municipiului Bucureşti şi a opţiunii utilizatorilor de a alege prestatorii de servicii conexe.
Documentul, conţinând angajamentele formulate de E-Distribuție Muntenia SA, poate fi
consultat pe pagina web a autorităţii de concurenţă: www.consiliulconcurenţei.ro.
Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate să trimită observaţii până la data de 5 noiembrie 2018, prin e-mail, la adresa [email protected] sau prin poştă, la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701.

Articolul precedentPromisiuni și vise guvernamentale. TVA de 5% în turism.
Articolul următorStart-Up Nation 2018 a demarat. Dar nu pentru toată națiunea!

Comments are closed.