Dividendele reprezintă o sumă de bani, partea din profit care se cuvine fiecărui acționar sau investitor dintr-o companie, în cazul în care există profit la finalul unui an. Dividendele se calculează în funcție de numărul de acțiuni deținute de fiecare asociat. Adunarea Generală a firmei stabilește partea din profit ce va constitui dividendele. Suma se împarte la numărul total de acțiuni, de unde rezultă dividendul pe o acțiune. Dividendele cuvenite fiecărui acționar se calculează înmulțind numărul de acțiuni aferente cu valoarea unitară, pe acțiune.

Fiind o sursă de venit, dividendele necesită plata unor taxe și impozite. În anul 2020, persoanele care încasează sume de bani din dividende trebuie să plătească statului impozit pe venit, dar și contribuția la sănătate (CASS), în anumite cazuri. Iată ce trebuie să știi despre impozitul pe dividende în anul 2020.

Taxe și impozite pe dividente

Impozit pe dividende

Deși se discută despre eliminarea impozitului pe dividende, și în anul 2020, cota de impozit pe venit pentru dividente se menține la 5%. Acesta se plătește atât în cazul în care dividendele sunt datorate unor persoane fizice, cât și atunci când sunt plătite către alte companii. 

Impozitul este reținut și plătit la stat de către firma care acordă dividendele. De asemenea, firma trebuie să declare impozitul prin declarația 100, care trebuie achitat până la data de 25 a lunii consecutive celei în care se încasează dividendele. Firma trebuie să mai declare anual impozitul prin declarația 205, completată pentru fiecare CNP. În cazul în care dividendele au fost distribuite, dar nu au fost plătite, este obligatorie plata impozitului până la data de 25 ianuarie a anului următor. 

Contribuția la sănătate (CASS)

Contribuția la sănătate (CASS) trebuie reținută și achitată la stat, în cazul în care se estimează venituri care depășesc plafonul anual. Plafonul reprezintă suma salariilor minime brute pe economie. În condițiile în care în anul 2020 salariul minim brut este de 2.230 de lei, plafonul este egal cu suma de 26.760 de lei. Așadar, dacă se estimează că veniturile pe un an de zile ale unei persoane fizice depășesc acest plafon, se datorează 10% CASS. Atunci când spunem venituri, nu ne referim doar la dividende, ci și la celelalte surse de venit, indiferent ca este vorba de încasarea unor chirii sau de alte venituri independente (spre exemplu, drepturi de autor).

Este important de știut că procentul de 10% pentru plata CASS nu se reține din totalul veniturilor, ci din plafon. Adică cele 12 salarii minime brute reprezintă baza de calcul pentru CASS. Așadar, se calculează 10% din 26.760 de lei, de unde rezultă suma de 2.676 de lei pe an sau 223 de lei pe lună pentru plata CASS.

Exemplu de calcul

Pentru a exemplifica calculul taxelor și impozitelor în vederea stabilirii sumei de bani nete aferente fiecărui acționar, vom considera următoarea situație:

  • Valoare profit anual al unei companii: 40.000 de lei
  • Impozit pe dividende: 2.000 de lei (5% din 40.000 de lei)
  • Dividendele care revin acționarului (dacă există un singur acționar): 40.000-2.000 = 38.000 
  • CASS: 2.676 de lei (10% din plafonul de 26.760)
  • Dividende nete acționar: 35.324 de lei (38.000-2.676)

Așadar, suma finală cu care rămâne un acționar la un profit de 40.000 de lei pe an este de 35.324 de lei, deoarece venitul depășește plafonul anual. 

Este important să ai întotdeauna sub control fluxul de numerar și operațiunile contabile, pentru o afacere de succes. Digitalizarea informațiilor cu ajutorul unor softuri de business, cum ar fi cele de la Pluriva, reprezintă un aspect esențial pentru managementul eficient al afacerii. 

Excepții de la plata taxelor și impozitelor

Impozitul de 5% nu se reține în anumite cazuri:

  • Organizații non-profit, patronale sau sindicale
  • Persoana care încasează dividentele desfășoară exclusiv activități de cercetare-dezvoltare sau inovare.
  • Dividendele sunt încasate de la o filială aflată într-un alt stat membru UE, de către o persoană juridică română ce reprezintă societatea-mamă.

În concluzie, impozitul pe dividende care trebuie reținut anual a rămas și anul acesta la o cotă de 5%. În plus, se reține contribuția la sănătate (CASS), în cazul persoanelor cu venituri ce depășesc plafonul.

Articolul precedentOMV Petrom, profit net pe primul semestru cu 56% mai mic decât anul trecut
Articolul următorBulgaria a atras jumătate din turiștii români care obișnuiau să se ducă în Turcia și Grecia