Ședință de Guvern | Ordonanța de urgență cu noile taxe pentru români se discută în primă lectură. Este ședința la care participă noii miniștri puși de PSD.

Premierul Marcel Ciolacu a avut consultări cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia și ai Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România. Prim-ministrul continuă dialogul cu mediul de afaceri, care a inclus până acum consultări și cu reprezentanții marilor retaileri, ai industriei construcțiilor și cu cei ai industriei alimentare.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței PROIECTE DE ORDONANȚE PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Actului adiţional dintre Secretariatul General al Guvernului României (,,SGG”) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (,,OCDE”), semnat la Bucureşti la 7 iunie 2023 şi la Paris la 12 iunie 2023, la Acordul dintre Secretariatul General al Guvernului României (,,SGG”) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (,,OCDE”), semnat la București la 14 decembrie 2022 și la Paris la 5 ianuarie 2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770- km 100+900”, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1128/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69”, precum şi modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1128/2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.469/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile Ia drumurile existente”, tronsonul 4, aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru plata contribuţiei financiare anuale a României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, aferentă anului 2023, urmare dobândirii statutului de stat membru asociat în cadrul Grupului de lucru anti-mită PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii din Oradea şi comasarea numerelor MF 167186, 167187 la poziţia cu numărul MF 167186, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de intervenţie la pavilionul C din cazarma 1091 București – incinta nr. 1″

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile de protocol cu caracter deosebit pe timpul pregătirii şi exercitării de către România a preşedinţiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est şi a Comitetului Director Politico-Militar al Forţei Multinaţionale de Pace din Europa de Sud-Est, în perioada 2023 – 2025

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Buzău, Braşov, Sibiu, Argeş, Cluj, Prahova, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Buzău, trecerea unei părţi din imobilul 3635 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituită din amenajări la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia Asigurare Logistică Integrată

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a unui imobil trecut în domeniul public al statului care se comasează la imobilul cu nr. MF 113972, precum şi trecerea unei părţi din imobilul rezultat în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” prin Centrul de transfuzie sanguină Mehedinţi, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

ANALIZE ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru completarea art. 4(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăților

Articolul precedentPremierul Ciolacu, după întâlnirea cu delegația Băncii Mondiale: Ne bazăm pe sprijinul BM pentru susținerea proiectelor majore și pentru finalizarea marilor reforme
Articolul următorReguli noi pentru vânzarea țigărilor electronice: etichete pentru cele cu arome