Cererile de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman vor fi simplificate.

 

„Simplificăm depunerea cererilor de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman. Patru documente diferite solicitate până acum vor fi înlocuite de Documentul Unic pentru verificarea Conformităţii Administrative şi a Eligibilităţii. Datorită acestor modificări, beneficiarii vor completa mai simplu şi vor încărca mai repede anexele solicitate în etapa de depunere a cererilor de finanţare, iar evaluarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor va dura mai puţin timp”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu.

Documentul Unic pentru verificarea Conformităţii Administrative şi a Eligibilităţii (DUCAE) înlocuieşte anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 ale documentului „Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”.

O altă noutate este că solicitanţii au la dispoziţie un model de procedură de selecţie a partenerilor (formularul 5) şi de notă justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului (formularul 6).

Beneficii pentru solicitanţi sunt diminuarea riscului ca o cerere de finanţare să fie respinsă în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii; reducerea timpului de completare şi încărcare anexe în aplicaţia MySmis2014, inclusiv prin eliminarea obligativităţii ştampilării acestor anexe; separarea anexelor ce trebuie prezentate de solicitant/lider, respectiv partener(i), fapt ce asigura că toate părţile implicate înţeleg exact ce obligaţii revin fiecăreia în cadrul proiectului; reducerea timpului alocat pentru pregătirea documentaţiei administrative, ceea ce va permite solicitanţilor să se concentreze pe scrierea unor proiecte de calitate, mărind şansele implementării cu succes a acestora; reducerea riscului ca unul dintre formulare să nu fie completat/încărcat la aplicare sau să fie încărcat un formular greşit; introducerea a două formulare noi, „Procedura de selecţie parteneri” şi „Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului”, care includ condiţiile minime solicitate, asigurând astfel un nivel minim de calitate şi pentru aceste documente; introducerea unei liste de verificare a documentelor, care sprijină beneficiarii în a se asigura că au completat şi că vor depune toate anexele necesare, atât pentru ei, în calitate de solicitanţi/ lideri, cât şi pentru parteneri, acolo unde este cazul; reducerea numărului de clarificări şi contestaţii posibile şi, implicit, a timpului total de evaluare, ceea ce va permite diminuarea timpilor de verificare; creşterea şanselor unei cereri de finanţare de a intra în evaluarea tehnico-financiară, punând astfel accent pe calitatea proiectului.

Introducerea Documentului Unic pentru verificarea Conformităţii Administrative şi a Eligibilităţii aduce beneficii şi pentru ofiţerii de evaluare, prin simplificarea procesului şi reducerea timpului din această etapă.

Articolul precedentVânzările de automobile electrice au crescut spectaculos în România
Articolul următorCum a dat Ungaria peste o comoară de țiței