Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,1% , dar raportat la inflație același indice este 7,7%. Adică salariul real a cresut la jumătate față de cel în valoare nominală.

Conform daatelor Institutului National de Statistică (INS) în luna septembrie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4482 lei, cu 0,7% mai mare decât în luna august 2018. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2688 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 19 lei (+0,7%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (6465 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1567 lei).

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,1%.

Câştigul salarial în raport inflația

Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 107,7%. Asta însemnă că inflația a ”mâncat” 5 puncte procentuale (pp) din creșterea raporatată la valoarea nominală de 13,1%.

Indicele câştigului salarial real a fost de 100,2% pentru luna septembrie 2018 faţă de luna precedentă.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 192,1%, cu 0,5 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna august 2018.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net 

  • cu 21,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 5,0% şi 10,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, alte activităţi extractive, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, alte activităţi industriale n.c.a., activităţi de editare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
  • între 2,5% şi 4,5% în fabricarea produselor textile, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, cercetare-dezvoltare, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+3,3% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în sănătate şi asistenţă socială (+0,2%), respectiv în administraţie publică (+0,1%). 

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net 

  • cu 5,0% în fabricarea altor mijloace de transport, respectiv cu 4,2% în telecomunicaţii;
  • între 2,0% şi 4,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria metalurgică, transporturi pe apă, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, extracţia minereurilor metalifere, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport.
  • între 1,0% şi 2,0% în repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.

 

Articolul precedentAvertisment dur: Uniunea Europeană ar putea impune sancțiuni Italiei în lipsa unui acord asupra bugetului
Articolul următorAzi, de la ora 14. Primul sosit primul servit pentru finanțarea municipalităților care oferă Wi-Fi gratuit.

Comments are closed.