Șansele ca România să respecte termenul de 17 noiembrie, până la care ar trebui să  fie modificată Legea RCA (Legea 132/120) și normele de aplicare, sunt la limită.

Mai sunt două etape de parcurs: informarea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Afacerilor Externe și avizul Comisiei Europene.

Săptâmâna trecută reprezentanții Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) s-au întâlnit cu reprezentanții companiilor de asigurări, brokerilor din asigurări, patronatului din asigurări-reasigurări, transportatorilor, și service-urile auto și au stabilit forma finală a modificării legislației în conformitate cu recomandările Comisiei Europene referitoare la Legea 132/2017 și normele de aplicare.

Chestiunea trebuia rezolvată cu celeritate România fiind într-un termen de două luni impus  de Comisia Uniunii Europene pentru modificările la Legea RCA care erau în contradicție cu cu legislația europeană.

Surse din piață ne-au informat că modificările aduse se vor referi strict la principalele aspecte menționate în scrisoarea adresată României. ”Două chestiuni majore au fost clarificate în urma întâlnirii cu reprezentanții actorilor implicați în activitatea de asigurare pe RCA: aspectele semnalate Comisiei de către asiguratori în privința tratamentului ce trebuie aplicat clientului cu risc ridicat si eliminarea impunerii plafoanelor pentru cheltuielile administrative și de achiziție la nivelul de 25% din tariful de referință.” a menționat sursa.

Forma convenită în urma acestei întâlniri pare să fi eliminat temerea majoră a  service-urilor auto că „prețul RCA va crește cu certitudine din această iarnă dacă modificările dorite de către asiguratori vor fi aduse legii și normei RCA”.

Practic sursa ne-a confirmat că asiguratoriilor nu le-au fost îndeplinite toate solicitările adresate ASF, care ar fi excedat aspectele semnalate de către Comisia UE.

”Ce a mai rămas de făcut până pe 17 noiembrie, termenul ”scadent” este ca MAE să înainteze Comisiei forma definitivată împreună cu Ministerul Finanțelor, care azi ar fi trebuit să ia in discuție modificările convenite. Dar și Comisia la rândul ei este posibil să exprime un punct de vedere și să mai urmeze o rundă de negocieri. Deci termenul de 17 noiembrie până la adoptarea legii este posibil să fie depășit”, conchide sursa.

O altă incertitudine privind încadrarea în termenul prestabilit este legat de faptul că pe 5 noiembrie se încheie mandatele actualilor membrii ai Consiliului ASF, și abia pe…6 noiembrie Parlamentul va vota componența noii conduceri a ASF.

RCA o poveste fără sfârșit care se poate încheia cu o sancțiune de infrigement

Problema RCA a existat din totdeauna. Asta pentru că interesul asiguratorilor este opus cu al asiguraților. Dar un eveniment major pe piață a debalansat complet echilibrul, dintre cei care vor profit din activitatea de asigurare și alții care vor profit din activitatea de transport cu costuri de asigurarea minime. Celor din urmă li se adaugă și service-urle auto care vor profit și din decontarea de către asiguratori a reparațiilor pe RCA.

Falimentul ASTRA, a dus la dispariția unuia din cei mai mari asiguratori din piață cu cu mare expune pe polițele auto obligatorii. Aceasta a obligat ASF să adopte o măsură fără precedent de limitare temporară a prețului polițelor. Apoi legsilația a fost modificată dar Uniunea Națională a Societăților de Asigurări din România (UNSAR) a reclamat România la Comisia Uniunii Europene.

Pe 19 iulie, Executivul a primit o scrisoare de punere în întârziere cu privire la normele sale naționale referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Prin intermediul acesteia, Comisia Europeană a solicitat României să transmită o serie de observații privind normele naționale actuale, ce impun o obligație de notificare prealabilă a oricărei intenții de modificare a primelor, precum și o serie de limitări a modalităților de calculare a primelor de către asigurători.e

Comisia consideră că:

Prin menținerea articolului 11 alineatele 3 si 3 din norma 20/2017 privind asigurările auto, care îi obligă pe asiguratori să notifice în prealabil ASF orice intenție de modificare a primelor de asigurare și să prezinte un raport întocmit de un actuar independent care să confirme că primele au fost calculate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,

articolul 18 alineatul 4 din Legea 132/2017 care limitează la 25% ponderea costurilor administrative și de vânzare în calcularea primelor de asigurare de către asiguratori

articolului 1 din Legea 132/2017 si a articolului 14 din Norma 20/2017 care stabilesc un plafon pentru tarifele de primă pe care asiguratorii (cărora le-au fost ”alocați” clienții cu risc ridicat de către Biroul Asiguratorilor de Autovehicule (BAAR) le pot aplica unor astfel de ”clienți” cu risc ridicat. Un asigurat cu risc ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte de asigurare.
(2) BAAR va formula o ofertă de asigurare calculată pornind de la tariful de referință și îi va aloca acestuia un asigurător RCA în vederea încheierii contractului RCA.
(3) Alocarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către BAAR.

Romania nu și-a îndeplinit obligațiile care îți revin în conformitate cu articolele 21 și 181 din Directiva Solvabilitate

  • Prin menținerea articolului 10 alineatul 5 din Norma de aplicare 20/2017 care îi obligă pe asiguratori să emită pentru anumite categorii de vehicule o poliță valabilă doar pe teritoriul României și să stabilească tariful de primă luând în considerare riscurile aferente. România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 din Directiva privind asigurarea auto.

Comisia este de opinie că aceste obligații contravin dispozițiilor articolelor 21 și 181 din Directiva Solvabilitate II, astfel cum au fost interpretate de jurisprudența Curții de Justiției a UE, referitoare la principiul libertății tarifare.

Legislația națională menționată cuprinde, de asemenea, dispoziții care îi obligă pe asigurători să emită, pentru anumite categorii de vehicule, o poliță valabilă doar pe teritoriul României și să stabilească cuantumul primei ținând seama de riscurile asociate. În opinia Comisiei, aceste dispoziții contravin articolului 14 din Directiva privind asigurarea auto, care impune ca polițele de asigurare de răspundere civilă auto să acopere întregul teritoriu al Uniunii pe baza unei prime de asigurare unice.

 

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politici ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Articolul precedentDrumul spre iad e pavat cu bune intentii. Programul „Investeste in tine” blocat de birocratie
Articolul următorCele mai multe vânzări de autoturisme noi în 10 ani, dar mașinile second-hand domină piața

Comments are closed.