Reducere de capital social la Fondul Proprietatea

Acționarii Fondului Proprietatea, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce a avut loc marți, au luat o serie întreagă de hotărâri importante, conform unui comunicat remis Bursei de Valori București.

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A.

Acționarii FP au aprobat reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.771.610.196,08 RON la 4.733.020.898,32 RON, prin anularea unui număr de 74.210.188 de acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al optulea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 4.733.020.898,32 RON, fiind împărțit în 9.101.963.266 acțiuni, având o valoare nominala de 0,52 RON/acțiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se va modifica după reducerea capitalului social, după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este in valoare de 4.733.020.898,32 RON, împărțit in 9.101.963.266 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atesta prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”.

Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

(i) aceasta hotărâre este publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioada de cel puțin doua luni;

(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobat de acționari in aceasta adunare, daca va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;

(iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrata la Registrul Comerțului.

25 septembrie 2018, data de înregistrare

  1. Aprobarea, in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 24 septembrie 2018 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de 25 septembrie 2018 ca Data de Înregistrare, calculata in conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii FP nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate si data plații.

Împuterniciri pentru Johan Meyer

  1. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată si actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătura cu acestea si pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege in scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Graficul zilnic al FP, sursa: bvb.ro

Acțiunile FP s-au tranzacționat preponderent în creștere în sesiunea de marți, 4 septembrie, pe o piață predominant pozitivă. Închiderea a avut loc la 0,92 lei pe acțiune, adică un plus de 0,44% față de referința sesiunii precedente, iar lichiditatea a fost de 2,4 milioane de lei.

Articolul precedentAmazon atinge valoarea de piață de 1.000 de miliarde de dolari
Articolul următorWalmart vinde Bitcoin pentru doar 1 dolar și face educație financiară

Comments are closed.