Proiectul privind investigațiile de date cu caracter personal, în consultare publică

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a pus în dezbatere proiectul care stabilește procedura de efectuare a investigațiilor privind îndeplinirea atributelor stabilite prin lege de firmele care prelucrează date personale.

Astfel, potrivit proiectului, ANSPDCP va efectua investigații fie din oficiu, fie că urmare a unei plângeri. În cazul investigațiilor din oficiu, propunerea poate veni de la compartimentele cu atribuții de control ale ANSPDCP; de la președintele sau vicepreședintele ANSPDCP, printr-o rezoluție scrisă; de la celelalte compartimente din cadrul ANSPDCP; în urmă transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal; că măsură de verificare a unor date și informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care nu sunt, totuși, plângeri, din această categorie făcând parte și sesizările sau informațiile primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică; în urmă cooperării internaționale sau cu celelalte autorități de supraveghere din statele membre, inclusiv în cadrul operațiunilor comune și acordării de asistență reciprocă, potrivit, fiscalitatea.ro.

De asemenea, proiectul prevede că efectuarea unei investigații din oficiu se va face printr-o notă motivată în care va fi notată entitatea supusă investigației. Notă va fi apoi avizată de șeful ierarhic și aprobată de președintele ANSPDCP.

Investigațiile din oficiu se pot efectua și sub formă de audituri privind protecția datelor.

Revenind la cea de-a două situație, când controlul vine că urmare a unei plângeri, investigațiile pentru soluționarea acesteia se aprobă prin rezoluția scrisă a președintelui ANSPDCP care poate delega această atribuție șefului compartimentului de specialitate.

Investigațiile pot fi efectuate fie cu înștiințarea prealabilă scrisă a entității controlate (caz în care controlul se va efectua la dată și ora anunțate de ANSPDCP), fie pot avea caracter inopinat.
În cazul unor motive justificate, ANSPDCP sau entitatea controlată pot cere amânarea sau suspendarea investigației, se mai arată în proiectul supus dezbaterii.

Investigațiile pot fi efectuate pe teren, la sediul autorității ori în scris, modalitatea de efectuare fiind stabilită de șeful ierarhic/înlocuitorul acestuia prin rezoluție scrisă. Dar, în oricare dintre situații, investigația nu poate începe înainte de ora 8.00 și nu poate continuă după ora 18.00. În plus, controlul se face în prezența persoanei la care se efectuează investigația sau a reprezentantului sau. Investigația poate continuă și după ora 18.00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează această sau a reprezentantului sau.

Rezultatul investigației se consemnează în procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control.

Articolul precedentRedefinirea abuzului în serviciu lovește în antreprenorii români
Articolul următorASF ajută Moldova în educația financiară. Dar România?

Comments are closed.