Programul „Noua Casă”, al căruia start fusese anunțat, inițial, pentru 15 august, ar putea deveni operațional din 20 august, potrivit Mediafax. Statul are alocate 1,6 miliarde de lei drept garanții, până la sfârșitul anului. Vechiul program „Prima casă” a avut un plafon de  garantare de 1,98 miliarde de lei, din care nu se cosumaseră, până la apariția noilor modificări, pe 22 iulie, decât 417 milioane de lei, adică aproximativ 20%.

Ordonanţa de urgenţă cu privire la măsurile de implementare a programului „Noua Casă” a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 6 august.

Cea mai importantă modificare din este plafonul sumei ce poate fi contractate pentru cumpărarea de locuințe noi sau asimilate și alte tipuri de locuințe.

Programul prevede credite de până la 140.000 de euro pentru locuințele noi, pentru care se cere un avans de 15% sau credite de până la 70.000 de euro, pentru locuințe mai vechi de 5 ani și cu un avans de 5%.

Prin locuinţă nouă se înţelege orice locuinţă (…) recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanţării garantate. În sensul programului „Noua casă”, locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării finanţării garantate în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi”, se precizează în OUG.

„Prin locuinţă în sensul programului „Noua casă” se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. Programul poate fi accesat de cei care nu dețin singuri sau împreună cu soția o locuință, sau au o locuință în suprafață mai mică de 50 de mp.

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru obținerea unui credit prin Programul „Noua casă”

Beneficiari ai programului sunt cei care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– la data solicitării creditului declară pe propria răspundere fie că nu deţin nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;
– achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului.

Potrivit actului normativ, avansul se plăteşte de către beneficiar şi este între 5% şi 15% din preţul de achiziţi. Pentru locuințele noi, cu o vechie de cel mult 5 ani, precum și pentru cele care se află în clădiri recondiționate în ultimii 5 ani, avansul este de 15%. Pentru restul locuințelor, avansul va fi de 5%, dar valoarea creditului va fi de cel mult 70.000 de euro.

Valoarea creditului destinat achiziţiei unei locuinţe noi este de maximum 140.000 de euro, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentând maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

Dacă locuința este mai veche de 5 ani creditul acordat unui beneficiar este în valoare maximă de 70.000 de euro, echivalent lei, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea creditului, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, reprezentând 4 maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

 

Articolul precedentStatistică: România are cea mai ieftină carne din Uniunea Europeană
Articolul următorŞomajul a atins un nivel-record în Filipine – 45,5% din forţa de muncă adultă