Producătorii de vinuri ar putea primi ajutor pentru promovare în străinătate

Ministerul Agriculturii vrea să acorde un sprijin de 7 milioane lei (1,5 milioane euro) pentru ca firmele din sectorul vitivinicol să îşi promoveze vinurile româneşti în străinătate, arată un proiect de Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014- 2018.

România produce peste 5 milioane de hectolitri de vin anual.

”Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 1.500.000 euro, respectiv 7.000.000 lei şi se asigură în limita creditelor de angajament aprobate în anul 2018 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, arată proiectul de Hotărâre pus în dezbatere de minister, citat de News.ro.

Sprijinul financiar se aplică întreprinderilor, respectiv producătorilor din sectorul vitivinicol care promovează vinuri în străinătate.

Valoarea totală a ajutorului de minimis nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, în cursul exerciţiului financiar în cauză şi în cele două exerciţii financiare precedente pentru o întreprindere unică.

Suma de 200.000 euro se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse europene.

Proiectul a fost realizat în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene. Ministerul Agriculturii vrea să instituie o schemă de ajutor de minimis, având drept scop acordarea de sprijin financiar naţional suplimentar în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru programele de promovare a vinurilor în ţări terţe.

Obiectivul acordării sprijinului financiar îl reprezintă stimularea întreprinderilor din sectorul vitivinicol, societăţi private, în vederea implementării programelor de promovare a vinurilor în ţările terţe ce pot conduce la îmbunătăţirea echilibrului între cerere şi ofertă, consolidarea sectorului vitivinicol european precum şi la îmbunătăţirea competitivităţii şi a exportului vinurilor cu DOC şi IG, sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie.

”Pentru perioada 2014-2018 în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014-2018 s-a estimat implementarea a 25 de programe de promovare a vinurilor în ţări terţe. Având în vedere perioada rămasă până la sfârşitul 12 actualului Programul Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol s-a estimat ca număr de beneficiari ai schemei de ajutor de minimis, pe durata de implementare a acesteia, aproximativ 10 întreprinderi, respectiv 10 programe de promovare”, arată nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Schema se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la 15 octombrie 2018, în limita bugetului alocat.

”Ajutorul se acordă sub formă de fonduri nerambursabile iar plata efectivă a acestuia se poate efectua în avans, ca plată intermediară şi sold, în urma prezentării de către beneficiar a cererilor de plată şi a documentelor justificative, la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii ca şi pentru plăţile din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente ajutorului financiar nerambursabil”, se menţionează în document.

 

Articolul precedentSUA: Creștere economică în al doilea trim cât a României, dar la un PIB de 1000 de ori mai mare
Articolul următorMFP: 500 de lei amendă pentru cei fără internet, cu WC în curte

Comments are closed.