MF pune la bătaie 145 mil euro de ajutor de stat, și scade plafonul maxim pentru ca ”să se” ajungă la cât mai multe firme

Ministrul Finanțelor a intrat într-o etapă de efervescență creatoare și dă drumul pe bandă rulantă la proiecte de susținere a companiilor. Eugen Teodorovici a prezentat, la Guvern, rezultatele implementării schemei de schemei de ajutor de stat 2014-2017 și propunerile de modificare a programului pentru perioada până în 2020.

Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a  proximativ 145 milioane euro, potrivit expunerii postate de Guvern pe pagina sa de internet.

Noutatea constă în faptul că scade plafonul maxim de suport din bani publici astfel încât să crească numărul beneficiarilor de ajutorul de stat. ”Se renunță la selecția pe bază de punctaj. Selecția se face pentru cererile care îndeplinesc criteriile și condițiile de eligibilitate, valoarea minimă a investiției 3 milioane euro. Planul de investiții va fi inclus în Planul de afaceri și va fi structurat pe 3 mari categorii de active: construcții – mașini, utilaje, echipamente, linii tehnologice, active necorporale”, arată documentul prezentat de Teodorovici.

Teodorovici a prezentat rezultatele implementării schemei de ajutor de stat pentru perioada 2014-2017, precizând că în acest program au fost emise 11 acorduri pentru finanțare, valoarea proiectelor de investiții a fost de peste 2,540 miliarde lei, valoarea cheltuielilor eligibile 1,910 miliarde lei, valoarea ajutoarelor de stat aprobate, peste 785 milioane lei, din care plătit  272 milioane lei. Locurile de muncă asumate de beneficiari au totalizat 4.232, din care au fost deja create 2.494

 

Ministerul Finanțelor a propus o serie de modificări pentru eliminarea birocrației și un acces mai facil la schema de ajutor de stat.

 

De asemenea, MF a propus modificarea valorii minime a investiíei de la 10 milioane euro, la 3 milioane euro, operatorul economic poate demara proiectul de investiții după depunerea
cererii de acord pentru finanțare. Astfel, operatorul economic poate demara proiectul de investiții la o dată certă, conform planului său de afaceri.

Criterii de eligibilitate Sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990.
Solicitanții nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale,în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii, valoarea minimă a investiției – 13,5 mil. lei (aproximativ 3 mil. euro), să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea proiectului de investiții, să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat, să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe, şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii să aibă un capital subscris și vărsat de 100.000 lei.

Ministrul a precizat că intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat acordat în baza schemei de ajutor de stat arată pentru Municipiul Bucureşti 10% raportat la cheltuiala eligibilă, (max. 7,5 milioane euro), Regiunea Vest și Regiunea Ilfov 35% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 26,25 milioane euro), Restul teritoriului naţional 50% raportat la cheltuiala eligibilă (max. 37,5 milioane euro)

 

Articolul precedentÎn România, trei din patru tineri sub 25 de ani nu au de lucru
Articolul următorCreditele se scumpesc cu fiecare nouă majorare a ROBOR. Azi, un pic mai rău ca ieri

Comments are closed.