MedLife vrea să răscumpere acțiuni și să facă achiziții și împrumuturi noi

Acționarii MedLife sunt convocați, pe 8 octombrie, la o Adunare generala a extraordinară a acționarilor, având pe ordinea de zi o serie de subiecte importante, conform unui comunicat al companiei publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

Astfel, ordinea de zi cuprinde:

1 – Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru a negocia cu Banca Comercială Romănă S.A, precum si cu alte entități care vor participa la finanțare împreună cu Banca Comerciala Romana S.A., prelungirea duratei de rambursare, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, refinanțarea facilităților existente și majorarea limitei de credit, pana la un prag maximal de 80 de milioane de euro, precum și termenii și condițiile contractelor de ipotecă prin care se vor garanta obligațiile de rambursare ale finanțării, în ceea ce privește Contractul de facilitate de Credit încheiat la data de 2 martie 2016, între Med Life S.A., Bahtco Invest S.A., Accipiens S.A. si Policlinica de Diagnostic Rapid S.A., în calitate de Împrumutați Originali și Banca Comercială Română S.A., în calitate de Agent și Împrumutător, BRD – Groupe Societe Generale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de Împrumutători, cu scopul, printre altele, de a achiziționa acțiuni / părți sociale în societăți noi, precum îi pentru achiziții suplimentare de acțiuni / părți sociale în societățile grupului.

2 – Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând in nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 868.000 acțiuni proprii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins intre 10 RON si 50 RON, valoarea nominala a acțiunilor proprii astfel dobândite neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății. Un număr de maximum 868.000 de acțiuni proprii astfel dobândite va fi oferit foștilor sau actualilor membri ai conducerii sau foștilor sau actualilor angajați ai unora dintre filialele Societății.

3 – Împuternicirea Consiliului de Administratie al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

4 – Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile, cu privire la implementarea punctului 2 de mai sus. Consiliul de administrație este împuternicit să decidă inclusiv schimbarea scopului răscumpărării de acțiuni, cu excepția situației in care noul scop ar impune aprobarea adunării generale a acționarilor.

5 – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, in numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite si să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

6 – Aprobarea datei de 29.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, in conformitate cu legea aplicabilă.

Persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 28 septembrie 2018 în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunării.

Acțiunile MedLife au închis sesiunea de tranzacționare de vineri la 27,5 lei, exact nivelul referinței din sesiunea precedentă.

Graficul acțiunilor MedLife, sursa: bvb.ro 

În ultimul an, cotația MedLife s-a situat pe un trend constant de scădere, cu o pantă ceva mai accelerată în ultima lună. Cu toate acestea, se tranzacționează la un preț situat peste cel de la listare, de 26 de lei pe acțiune.

Articolul precedentCoca Cola a bătut palma să preia lanțul de cafenele Costa Coffe cu 3,9 miliarde lire sterline
Articolul următorBuffett: O investiție pe care Apple să o facă în Tesla nu este o idee bună

Comments are closed.