Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR),avertizează asupra efectelor economice și sociale deosebit de negative pe care o bună parte din măsurile fiscale și economice extreme, recent anunțate de Guvern, le va avea asupra economiei naționale și cetățenilor.

De asemenea, modul pripit prin care Guvernul a hotârât adoptarea acestor măsuri, fără o consultare reală minimală, mai ales cu reprezentanții sectoarelor economice afectate de actul normativ în cauză, și cu o fundamentare șubredă și insidioasă, va conduce la  pierderea însemnată de încredere a multor întreprinderi în capacitatea instituțiilor Statului de a menține un mediu stabil, predictibil și echitabil în care aceștia își pot desfășura activitatea.

Poziționarea antagonică evidentă față de sectoare de activitate vitale pentru stabilitatea economiei naționale pe care decidenții politici au afișat-o o dată cu justificarea acestor măsuri insuflă sentimentul că asistăm la adevărate acțiuni punitive împotriva acestor sectoare sau că acestea lucrează concertat în detrimentul interesului comun. O astfel de poziționare din partea decidenților politici este profund nocivă pentru adevăratele interese economice și sociale ale țării. AMRCR reunește întreprinderi atât cu capital străin cât și cu capital pur românesc care, prin locurile de muncă create și taxele și impozitele plătite bugetului Statului, au contribuit și continuă să contribuie la bunăstarea cetățenilor și la buna funcționare a instituțiilor Statului. Cu toate acestea, aceste întreprinderi au fost în mod recurent subiecte ale unor măsuri nedrepte, nejustificate, rezultate dintr-o retorică niciodată întemeiată pe cauze economice și sociale reale, relevante pentru cetățeanul consumator, ci întotdeauna pe divizări păguboase între întreprinderi mici și multinaționale, între întreprinderi cu capital românesc și cele cu capital străin. Ceea ce s-a obținut întotdeauna în aceste cazuri nu a fost o viață mai bună pentru cetățeni, ci dimpotrivă.

Este important ca decidenții politici să nu uite că un principiu fundamental al deciziei economice, menite să asigure bunăstare, valoare adăugată și stabilitate, este să satisfaci nevoile celuilalt că să-ți poți satisface propriile nevoi, iar pentru aceasta este nevoie de cooperare, de dialog, de capacitate de înțelegere. De asemenea, este știut că cea mai des întâlnită plângere este cea referitoare la lipsa banilor și ea vine mai ales din partea celor mai puțini economi.

Sectorul de comerț în ansamblul său este puternic influențat de orice derapaje ale costurilor pe lanțul de producție-distribuție. De aceea, creșterea costurilor la diverse categorii de furnizori, creșterea costurilor de finanțare a investițiilor, insecuritatea energetică, toate acestea vulnerabilizează sectorul de comerț, dar și alte sectoare ale economiei, asupra cărora se vor propaga în lanț consecințele deosebit de negative ale măsurilor anunțate.

Efectele asupra populației sunt de asemenea deosebit de negative, putându-ne aștepta la contracții ale pieței muncii, și așa afectată de multe disfuncții structurale ale economiei, creşterea costurilor sau inhibarea creditării, destabilizarea sistemului de pensii private, creșteri de prețuri la majoritatea produselor și serviciilor.

AMRCR îndeamnă Guvernul să abandoneze adoptarea acestor măsuri prin ordonanță de urgență, pentru a evita seria de efecte negative potențial iremediabile asupra economiei și asupra cetățenilor, pentru a preîntâmpina reintrarea într-o recesiune economică dureroasă, pentru a restabili încrederea între mediul economic și guvernare.

AMRCR invită Guvernul la reluarea dialogului între partenerii sociali, bazat pe onestitate, bună-credință și responsabilitate, atât de necesar pentru stabilitatea economică și socială a țarii.

 

Articolul precedentCancelarul austriac: Îmi fac griji pentru mediul de afaceri din România, unii investitori pot pleca
Articolul următorPatronatele, avertisment la modificările fiscale propuse de Guvern