În primele trei luni ale anului societățile de asigurare au avizat un număr de 86.346 dosare de daună în baza polițelor de asigurare de răspundere civilă obligatorie (RCA), cu 11,15% mai mult față de trimestrul IV al anului 2017, informează ASF pe pagina sa de internet.

Durata medie de plată, la nivel de piață, a dosarelor de daună, avizate pentru pagube materiale, a fost de 10,31 zile/dosar, în timp ce durata medie de soluționare, la nivel de piață, a dosarelor de daună, avizate pentru pagube materiale, a fost de 33,96 zile/dosar.

“Din analiza primului trimestru al acestui an, se poate constata o îmbunătățire a indicatorilor monitorizați ai societăților de asigurări. Observăm totodată o creștere a numărului dosarelor de daună la nivelul întregii piețe, situație care poate fi explicată prin creșterea numărului de autovehicule înmatriculate în România, începând de anul trecut.  Piața de asigurări din România trebuie să își continue parcursul pozitiv înregistrat în ultimul an”, a declarat Prim-Vicepreședintele ASF, Ovidiu Wlassopol.

Cele mai multe dosare de daună au fost avizate, în trimestrul I al anului 2018, la societatea Euroins S.A., respectiv 23.454 dosare și la societatea City Insurance S.A. – 23.254 dosare.

Trei societăți de asigurare au cumulat 73,37% din numărul total al dosarelor de daună RCA avizate în primele trei luni ale anului: Euroins S.A. (27,16% din total piață), City Insurance S.A. (26,93%) și Asirom VIG S.A. (19,28%). Celelalte societăți de asigurare au procente sub 9,17% din numărul total al dosarelor RCA avizate în această perioadă.

Patru societăți de asigurare au înregistrat o scădere a numărului dosarelor de daună avizate în trimestrul I al anului 2018, față de trimestrul IV al anului precedent: Uniqa Asigurări S.A. (-27,11%), Generali România S.A. (-16,97%), Allianz-Țiriac S.A. (-7,20%) și City Insurance S.A. (-2,80%);

Cinci societăți de asigurare au înregistrat o creștere a numărului dosarelor de daună avizate în intervalul ianuarie-martie 2018, în comparație cu trimestrul IV al anului 2017. Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată de Grawe România S.A. (+ 61,79%), urmată de Euroins S.A. (+42,06%) și de Omniasig VIG S.A. (+27,56%).

Din punct de vedere al obiectului pretențiilor de despăgubire formulate în cele 86.346 dosare de daună, un număr de 75.977 dosare (87,99%) au fost avizate pentru pagube materiale, 3.130 dosare (3,62%) pentru vătămări corporale/decese, iar 7.239 dosare (8,38%) reprezintă dosare de regres.

Din modul de soluționare a dosarelor de daună, la data transmiterii raportărilor către ASF, rezultă că :

 • 62,29% din total piață RCA (53.788 dosare) sunt dosare plătite de către asigurători până la data raportărilor;
 • 36,83% din total piață RCA (31.800 dosare) sunt dosare nefinalizate la data raportărilor;
 • 0,88% din total piață RCA (758 dosare) sunt dosare respinse de la plată de către asigurători.

În primele trei luni ale anului 2018, au fost achitate valori de despăgubire în sumă totală de 256.210.429 lei, din care 201.147.953 lei (78,51% din total) pentru pagube materiale, 13.628.000 lei (5,32% din total) pentru vătămări corporale și deces și 41.434.476 lei (16,17% din total) pentru dosare de regres. Cea mai mare plată a fost efectuată de către societatea Uniqa Asigurări S.A., pentru un dosar de daună avizat în baza Ordonanței de Urgență nr. 54/2016 și a Normei 23/2014 pentru vătămări corporale, valoarea despăgubirii fiind în sumă de 1.237.736 lei.

În ceea ce privește modul de respectare de către societățile de asigurare a termenului legal de plată și a celui de soluționare stabilite prin normele RCA, din analiza dosarelor de daună avizate pe RCA pentru pagube materiale, care au îndeplinit condițiile de acordare a despăgubirii, sunt evidențiați doi indicatori care reliefează perioada de timp în care asigurătorii achită despăgubirile către persoanele prejudiciate, respectiv soluționează dosarele:

 • durata medie de plată a dosarelor de daună:
  • raportată la termenul de 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat de asigurător, prevăzut de reglementările RCA (art. 36 alin. (5) din Ordinul CSA nr. 14/2011, respectiv art. 37 alin. (4) din Norma RCA 23/2014);
  • raportată la termenul de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 54/2016 sub condiția depunerii documentelor necesare stabilirii răspunderii și cuantificării prejudiciului sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească (art. 20 alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 54/2016);
  • raportată la termenul de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. ( art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017);
 • durata medie de soluționare a dosarelor de daună, raportată la termenul maxim de soluţionare a daunelor de 3 luni de la data avizării prevăzut de art. 20 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 54/2016 și Normele RCA (art. 36 alin. (1) și (2) din Ordinul CSA nr. 14/2011, art. 37 alin. (1) și (2) din Norma RCA 23/2014).

La nivelul pieţei RCA, din analiza dosarelor de daună care au îndeplinit condițiile de acordare a despăgubirii solicitate pentru pagube materiale în trimestrul I al anului, respectiv 47.436 dosare, în ceea ce privește modul de respectare a termenului legal de plată stabilit în baza legislației în vigoare, rezultă următoarele:

 • durata medie de plată este de 10,31 zile/dosar, înregistrând o apreciere cu 9,97% față de trimestrul IV al anului 2017 (când s-a înregistrat o durată medie de 11,46 zile/dosar);
 • 75,69% dosare au fost plătite în termenul legal;
 • 24,31% dosare au fost plătite cu întârziere față de termenul legal, dintre care 22,52% dosare plătite cu întârzieri cuprinse între 1 și 40 zile, iar 1,79% dosare plătite cu întârzieri de peste 41 zile.

La nivelul pieţei RCA, din analiza dosarelor de daună care au îndeplinit condițiile de acordare a despăgubirii  solicitate pentru pagube materiale în trimestrul I al anului acestui an, respectiv 47.436 dosare,  în ceea ce privește modul de respectare a termenului legal de soluționare stabilit în baza legislației în vigoare, rezultă următoarele:

 • durata medie de soluționare a dosarelor de daună este de 33,96 zile/dosar;
 • 97,40% dintre dosarele plătite (46.201 dosare) au fost soluționate într-un termen mai mic sau egal cu 3 luni;
 • 2,60% dintre dosarele plătite (1.235 dosare) au fost soluționate într-un termen cuprins între 91 și 125 de zile.

Potrivit legislației în vigoare, asigurătorii RCA au obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat printr-o poliță de asigurare obligatorie auto RCA, potrivit pretențiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăși limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliței de asigurare RCA, asigurătorii RCA acordă despăgubiri în formă bănească pentru vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, pagube materiale, pagube reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat și cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

 

Articolul precedentROBOR a intrat în vacanță de trei zile
Articolul următorCapcanele informărilor ANAF

Comments are closed.