Legea offshore a fost adoptată în plenul Senatului cu amendamentele care au fost aduse în aceeași zi în comisiile de specialitate de către senatorii coaliției aflate la putere.

Legea a fost schimbată dramatic față de versiunea anterioară, multe dintre prevederile care au nemulțumit companiile petroliere dispărând. Astfel, pe întreaga perioadă a exploatării hidrocarburilor, nivelul redevențelor și regimul fiscal nu se vor schimba, iar pentru producția petrolieră din Marea Neagră se aplică actualele redevențe. În plus, legea permite deducerea integrală a investițiilor, atât cele efectuate până la intrarea ei în vigoare, cât și după.

Legea offshore va merge acum la Camera Deputaților, cameră decizională, pentru a ajunge la promulgare.

Legea offshore fusese reîntoarsă în Parlament de către președintele Iohannis care a argumentat în principala, lipsa de predictibilitate a prevederilor acesteia, ceea ce ar fi sistat exploatarea hidrocarburilor din Marea Neagră.

Practic, amendamentele aduse de senatori, sunt cerințele companiilor care în prezent se pregătesc să treacă la faze exploatării zăcămintelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră:

Astfel, titularii acordorilor petroliere în zona offshore beneficiază, pe toată durata derulării acestora, de nivelul de redevență, cotele procentuale de redevență petrolieră, pragurile de producție brută aferente acestor cote existente la data intrării în vigoare a legii.

Și sunt scutiți de plata unor impozite suplimentare: Prevederile OG 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare  obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și ale OG 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 261/2013, cu modificările ulterioare, NU se aplică titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Regimul de redevențe și regimul fiscal nu se vor modifica, indiferent sub ce formă, pe toată durata acordurilor și a prelungirilor subsecvente.

Valoarea investițiilor este valoarea cumulată a investițiilor în segmenul upstream, înregistrate în evidența contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare de la intrarea în vigoare a legii până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore inclusiv, precum și valoarea cheltuielilor aferente investițiilor din programele de lucrări realizate și raportate către ANRM în baza acordurilor petroliere, care au fost înregistrate în evidența contabilă până la data intrării în vigoare a legii, din care se scade valoarea cumulată a impozitelor asupra veniturilor suplimentare offshore calculate, dar nedatorate până în luna respectivă în urma aplicării deducerii pentru investiții.

ANRM și titularii de acorduri petroliere pot încheia acte adiționale la acordurile petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora și/sau aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligați la cacularea, declararea și plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore.

Prin venit suplimentar se înțelege diferența dintre prețul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producția internă proprie din perimtretrele offshore și prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulțită cu volumele de gaze vândute din producția internă din perimetrele offshore.

Impozitul asupra veniturilor suplimentare offhore se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor obținute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, așa cum acestea sunt determinate potrivit anexei 2 care face parte integrantă din prezenta lege, impozit din care se deduce valoarea investițiilor în segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ține seama de prețul de referință stabilit de ANRM pentru calculul redevențelor. Tranzacțiile desfășurate sub prețul de referință se impozitează la prețul de referință. Procentele de calcul a impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza unei grile de prețuri, începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al prețurilor de consum.

Limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 60% din totalul veniturilor suplimentare.

Articolul precedentVești proaste pentru economia românească: petrolul urcă la maximul ultimilor 4 ani
Articolul următorBeneficiile salariale vor fi luate în calcul, în noua lege a pensiilor

Comments are closed.