INS: Românii câștigă lunar mai puțin de 750 euro pe familie. Banii se duc pe mâncare, utilități, taxe și impozite

Cea mai mare parte a salariului lunar încasat de români se duce pe mâncare și dările față de stat, potrivit Institutuli Național de Statistică, care arată că veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost de 3.392 lei, în termeni nominali, în 2017, (1291 lei pe persoană).

Cheltuielile  pentru  investiţii,  destinate  pentru  cumpărarea  sau  construcţia  de
locuinţe, cumpărarea de  terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei,
cumpărarea  de  acţiuni  deţin  o  pondere  mică  în  cheltuielile  totale  ale
gospodăriilor populaţiei, de numai doar 0,5%.

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în anul 2017, în medie, de 2.874 lei lunar pe
gospodărie (1.094 lei pe persoană) şi au reprezentat 84,7% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au  fost, în medie, 3062 lei lunar pe gospodărie (1166 lei pe persoană),
iar veniturile în natură 329 lei lunar pe gospodărie (125 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au  format cea mai importantă sursă de venituri
(61,2% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din
prestaţii  sociale  (21,6%),  veniturile  din  agricultură  (2,3%),  veniturile  din  activităţi
neagricole  independente  (2,3%)  şi  cele  din  proprietate  şi  din  vânzări  de  active  din
patrimoniul gospodăriei (1,3%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (9,7%),
în  principal,  contravaloarea  consumului  de  produse  agroalimentare  din  resurse
proprii (8,3%).

”Principalele  destinaţii  ale  cheltuielilor  efectuate  de  gospodării  sunt  consumul
de  bunuri  alimentare,  nealimentare,  servicii  şi  transferurile  către  administraţia
publică  şi  privată  şi  către  bugetele  asigurărilor  sociale,  sub  forma  impozitelor,
contribuţiilor,  cotizaţiilor,  precum  şi  acoperirea  unor  nevoi  legate  de  producţia
gospodăriei  (hrana  animalelor  şi  păsărilor,  plata  muncii  pentru  producţia
gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.)”.

Cheltuielile  pentru  investiţii,  destinate  pentru  cumpărarea  sau  construcţia  de
locuinţe, cumpărarea de  terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei,
cumpărarea  de  acţiuni  etc.  deţin  o  pondere  mică  în  cheltuielile  totale  ale
gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).

Articolul precedentRomânia, aspirator de bani. Se împrumută de urgență din țară și din afară
Articolul următorCâte zeci de miliarde de euro pierd țările UE din cauza comercializării mărcilor falsificate

Comments are closed.