La formarea PIB pe primul trimestru 2018, contribuții pozitive au avut aproape toate ramurile economice, mai puțin exporturile (-0,6%). Astfel, cele mai importante sectoare au fost industria cu o contribuție de +1% și o pondere de 23% la formarea PIB și care a înregistrat a volumului de activitate cu 4,4% și zona ce ține de consum (comerț, hoteluri și restaurante, vânzări auto) care a contribuit cu +0,8% al căror volum de activitate s-a majorat cu 4,1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielii pentru consumul final al populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,4% ( contribuind cu 3,4% la creşterea PIB) și investițiilor (al căror volum s-a majorat cu 4,8%, contribuind cu 0,8% la creşterea PIB), în timp ce o contribuţie negativă a avut-o exportul net (-0,6%), ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi servicii.

Vă reamintim că produsul intern brut în trimestrul I 2018 s-a menţinut, în termeni reali, la acelaşi nivel  cu cel înregistrat în trimestrul IV 2017, creșterea trimestrială fiind zero.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,0% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2018, nefiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 126 din 15 mai 2018.

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2018 a fost de 222,72 miliarde de lei preţuri curente, menţinându-se – în termeni reali – la acelasi nivel cu trimestrul IV 2017 şi în creştere cu 4,2% faţă de trimestrul I 2017.

Pe serie brută Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2018 a fost de 176,70 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,0% faţă de trimestrul I 2017.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2018 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 126 din 15 mai 2018 fiind nesemnificativă.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

Articolul precedentVânzările record nu scapă Volkswagen de restructurări
Articolul următorFiscul a pus ochii pe datoriile persoanelor fizice. Verfica lista să nu ai surprize

Comments are closed.