În Monitorul Oficial s-a publicat modul în care ANAF asigură asistență contribuabililor pentru completarea și depunerea și transmiterea declarației unice. Cât de bine va funcţiona sistemul rămâne de văzut. Specialiştii avertizează că declaraţia unică va face imposibilă plata impozitelor prin ghiseul.ro.

Despre ce este vorba? Conform noului cod fiscal, în termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal, autoritatea centrală întocmește lista cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice, arondați pe fiecare organ fiscal local, în funcție de domiciliul fiscal al contribuabililor, și o transmite organului fiscal local.

Pentru primul an, 2018, s-a făcut o excepție de la regulă iar lista cu persoanele obligate să depună declarația unică se va întocmi în termen de cinci zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

“Reprezentanții ANAF au decis ca declarația să se depună prin spațiul privat virtual, care este total nepotrivit pentru așa ceva. ANAF nu are resursele necesare pentru acest sistem”, a atrage atenţia  George Anghel, director executiv al Asociaţiei de Plăţi Electronice (APERO). În cadrul conferinţe pe tema sistemelor de plăţi George Anghel a atras atenţia că “Legislația s-a schimbat. Acum utilizatorul rebuie să își calculeze singur cât are de plată și să efectuze plata. Vom fi intr-un impas cu plațile catre ANAF”.

Cum va funcţiona declarația unică

ANAF întocmește o listă care conține datele de identificare ale persoanelor despre care există informații că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:

  1. venituri din activități independente. Acestea se regăsesc în Legea 227/2005 privind Codul fiscal.
  2. venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu excepția acelora căror impunere a fost finală potrivit art. 73 din aceeași lege;
  3. venituri din  cedarea  folosinței  bunurilor,  definite  conform  art.  83  din  Legea  nr.  227/2015,  cu modificările și completările ulterioare, cu excepția veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8) din aceeași lege;
  4. venituri din investiții, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97 din aceeași lege;
  5. venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Organul fiscal central confruntă săptămânal listele și dacă intervin modificări semnificative de peste 30% din liste le actualizează și informează autoritatea fiscal la nivel local.

Obligația organului local este să informeze în termen de 5 zile de la primirea listei cu persoanele care trebuie să depună declarația unică dacă nu dispun de mijloacele tehnice necesare acordării asistenței privind  completarea  și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice.

Organul fiscal local stabilește lista cu persoana/ persoanele implicată/implicate în procedura de asistență privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice, în funcție de numărul contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și au obligația depunerii declarației unice.

Lista se afișează la sediul organului fiscal local și central și pe pagina de internet a acestora.

După primirea listei, organul fiscal central întocmește și comunică organului fiscal local un calendar de instruire a personalului desemnat cu acordarea asistenței privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal local.

Organul fiscal central stabilește lista cu persoana/persoanele care va/vor colabora cu organul fiscal  local  în  vederea  acordării  asistenței  privind  completarea  și/sau  depunerea,  precum  și transmiterea declarației unice, precum și un calendar în care persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop, astfel încât cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități  administrativ-teritoriale,  să  fie  prezent  un  funcționar  cu  atribuții  de  asistență  din  cadrul organului fiscal central sau un alt funcționar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie-15 martie.

Îndrumarea  și  asistența  în  vederea  completării  și/sau  depunerii,  precum  și  transmiterii declarației unice realizate de organul fiscal local  în  colaborare  cu  organul  fiscal  central  constau  în  următoarele:

  1. a) îndrumarea și asistența cu privire la modul de completare a declarației unice pe suport hârtie sau în formă electronică;
  2. b) îndrumarea și  asistența  cu  privire  la  înregistrarea  în  „Spațiul  privat  virtual“,  potrivit  Ordinului  ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice  de  transmitere  la  distanță  între  Ministerul  Finanțelor  Publice/organul  fiscal  central  și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică;
  3. c) îndrumarea și asistența pentru transmiterea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

În cazul în care persoana care solicită îndrumare și asistență privind înregistrarea în „Spațiul privat virtual“ optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, atunci persoana desemnată din cadrul organului fiscal local sau persoana din cadrul organului fiscal central, dacă este prezentă, efectuează identificarea fizică a solicitantului fără a mai fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit art. 20 alin. (6) din  procedura  de  comunicare  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanță  între  Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

Declarațiile  unice  primite  de  persoanele  din  cadrul  organului  fiscal  central  sunt predate compartimentului responsabil din cadrul organul fiscal central, în vederea prelucrării.

Prin excepție, în anul 2018, perioada de acordare a asistenței este 15 mai – 15 iulie.

Declarația unică va fi disponibiă începând de săptămâna viitoare. 

Articolul precedentNASA anunță primul elicopter care va zbura pe Marte. VIDEO
Articolul următorBarilul de țiței, pe plus în această săptămână. Pericolul unei explozii a preţului carburanţilor, greu de evitat

Comments are closed.