Guvernul ar putea adopta azi un proiect de lege prin care se autorizează emiterea de criptomonedă în România, premieră pe piața locală a serviciilor financiare.

 

Orice entitate care intenţionează să emită monedă electronică pe teritoriul României în calitate de instituție emitentă de monedă electronică trebuie să dispună de o autorizaţie acordată de BNR.

Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la data autorizării de un nivel al capitalului iniţial de cel puţin echivalentul în lei a 350.000 euro, se spune în proiectul de lege.

Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să emită moneda electronică fără întârziere, la primirea fondurilor în schimbul cărora aceasta este emisă. Instituţiile emitente de monedă electronică pot deschide şi menţine conturi de plăţi pentru clienţii lor, destinate exclusiv executării operaţiunilor de plată.

Instituţiile emitente de monedă electronică pot acorda credite legate de serviciile de plată, dar creditele acordate nu pot avea ca sursă fondurile primite în schimbul monedei electronice emise.

Emitenţii de monedă electronică sunt obligaţi să răscumpere, la cererea deţinătorului de monedă electronică, în orice moment, gratuit şi Ia valoarea nominală, moneda electronică pe care acesta o deţine.

Potrivit legii, emitenţii de monedă electronică sunt obligaţi să emită monedă electronică la o valoare egală cu cea a fondurilor primite în schimbul acesteia la momentul primirii fondurilor.

Este interzisă acordarea de dobândă sau de orice alt beneficiu a cărui valoare este direct corelată cu perioada în care deţinătorul de monedă electronică deţine moneda electronică.

Banca Naţională a României poate acorda autorizaţie doar unei persoane juridice române constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care are sediul real pe teritoriul României și care emite cel puțin o parte din moneda electronică pe teritoriul României.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor furnizează Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, informaţii cu privire la persoane şi entităţi expuse la risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

În situaţia în care instituţia emitentă de monedă electronică este implicată şi în alte activităţi comerciale, altele decât emiterea de monedă electronică, BNR poate solicita constituirea unei entităţi distincte pentru activitatea de emitere de monedă electronică şi de prestare de servicii de plată, în cazul în care apreciază, în procedura de autorizare sau în procesul de supraveghere, că celelalte activităţi comerciale prejudiciază sau ar putea prejudicia fie soliditatea situaţiei financiare a instituţiei emitente de monedă electronică, fie capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia emitentă de monedă electronică a tuturor obligaţiilor impuse de prezentul capitol şi de reglementările date în aplicarea acestuia.

Alte prevederi din lege aici

Articolul precedentCel mai „îndrăzneț” miliardar din lume preia combinatul siderurgic de la Galaţi
Articolul următorTraficul de mărfuri, în creștere în porturile maritime românești