Gaura în Bugetul general consolidat al României s-a adâncit, până la 1,54% din PIB, la opt luni din 2018, arată un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice.

Execuţia bugetară s-a încheiat cu un deficit de 14,6 miliarde lei, mai mult decât dublu faţă de cel din perioada similară a anului trecut, de 6,5 miliarde lei (0,78% din PIB).

Cheltuielile au fost în sumă de 196,9 miliarde lei, cu 18% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

În semestul unu al anului deficitul a fost de 11,9 miliarde lei, respectiv 1,26% din PIB.

Veniturile în sumă de 182,4 miliarde lei, reprezentând 19,3% din PIB, au fost cu 13,7% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (+37,5%) şi din veniturile nefiscale (+19,8%).

Colectarea TVA a crescut cu 8,6% faţă de realizările aceleiaşi perioade din 2017, ajungând la o valoare de 37 miliarde lei pe primele opt luni ale acesti an.

Veniturile din accize au fost în sumă de 18,3 miliarde lei (1,9% din PIB), cu 8,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 5,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 23,9% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 38,3% faţă de aceeaşi perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 8,3 miliarde lei cu 19,7% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeaşi perioadă.

Cheltuielile de personal au fost cu 25,2% mai mari faţă de primele opt luni din 2017, creşterea fiind determinată de majorările salariale.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 8,9%. Majorări semnificative s-au înregistrat atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare.

Subvenţiile au fost mai mari cu 3,9% comparativ cu perioada ianuarie-august 2017.

Dobânzile au fost cu 21,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reprezentând 1% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 12,8%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 12,8 miliarde lei, cu 22,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Articolul precedentNu aruncati economia in haos! Avertisment deosebit de dur al Comisiei Europene
Articolul următorDe la 1 ianuarie, salariul minim ajunge la 2050 lei, dar numai 1247 lei, în mână

Comments are closed.