Am avut, în primele șapte luni ale anului 2022, un
deficit bugetar de 26,69 miliarde de lei în scădere față de deficitul de 33,97 miliarde de lei înregistrat la
aceeași perioadă a anului 2021.

Practic, deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,93 puncte procentuale pe
primele șapte luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 2,87% din
PIB la 1,94% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 258,46 mld lei în primele șapte luni ale
anului 2022, cu 22,4% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 285,15 mld lei au crescut în termeni
nominali cu 16,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca
procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe primele șapte luni ale anului 2022 au
înregistrat o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2021, de
la 20,7% din PIB la 20,8% din PIB.

Veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 10,2%, sub evoluția fondului de salarii din
economie (+12,0%).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 79,93 mld lei în primele șapte luni, în creștere cu
9,1% (an/an). Evoluția este și în acest caz inferioară evoluției fondului de salarii.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 17,34 mld lei în ian-iul, consemnând o
creștere de 34,8% (an/an), susținută atât de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la
agenții economici (29,9% an/an, respectiv +3,7 mld lei), cât și de impozitul pe profit virat
de băncile comerciale (+0,8 mld lei).
Încasările nete din TVA au înregistrat 52,41 mld lei în primele șapte luni, în creștere cu
22,0% (an/an), în timp ce restituirile de TVA au consemnat un nivel de 16,06 mld lei în ianiul – cu 12.9% mai ridicat față de cel rambursat în anul anterior. Dinamica veniturilor din TVA a fost influențată preponderent de evoluția favorabilă a bazei macroeconomice
relevante.

Veniturile din accize au însumat 20,65 mld lei în ian-iul, consemnând o creștere de 6,4%
(an/an), determinată de avansul încasărilor din accizele pentru produse energetice cu 2,8%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații
au totalizat 17,57 mld lei în primele șapte luni, în creștere cu 23,3% (an/an).

Cheltuielile de personal au însumat 67,98 mld lei, în creștere cu 4,6% comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal
reprezintă un nivel de 5,0% din PIB, cu 0,5 puncte procentuale mai mici față de aceeași
perioadă a anului precedent.
Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 38,07 mld lei, în creștere cu 16,2% comparativ
cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv
20,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate de 10,1%.
Cheltuielile cu dobânzile au fost de 16,34 mld.lei. Comparativ cu aceeași perioadă a
anului precedent plățile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu
5,81 mld lei ca urmare a creșterii ratelor de dobândã în contextul inflaționist manifestat
îndeosebi începând cu a doua parte a anului 2021, atât pe plan intern cât și international,
cât și ca urmare a incertitudinilor generate de conflictul armat din Ucraina.
Cheltuielile cu asistența socială au fost de 103,80 mld lei în creștere cu 18,6%
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente
programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 26,44
mld lei, în creștere cu 4,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost

în valoare de 25,28 mld lei. De asemenea, se observă o creștere a ponderii investițiilor
finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 57,1% din
totalul cheltuielilor pentru investiții în timp ce cheltuielile de investiții din resurse interne au
înregistrat o diminuare.

Articolul precedentMarius Budăi, despre MAJORAREA pensiilor: O spun cu mâhnire, încercăm să menținem puterea de cumpărare, nu putem vorbi de creștere
Articolul următorAdrian Câciu: „Unii au uitat de inflația de 200% din anii ’90” – VIDEO