Execuţia bugetului general consolidat pe primele patru luni al anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 6,05 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, arată un comunicat transmis vineri de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). La trei luni, deficitul fusese de 4,45 miliarde de lei (0,48% din PIB).

După primele patru luni din 2018, rezultatul execuției bugetului general consolidat este un deficit de 6 miliarde lei, respectiv 0,65% din PIB, comparativ cu un excedent de 0,16% pentru perioada similară a anului trecut.

„Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 89,6 miliarde de lei, reprezentând 9,6% din PIB, sunt cu 11,8% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor. Astfel, creșterile față de ianuarie – aprilie 2017, s-au înregistrat la contribuțiile din asigurări (33,6%) și din veniturile nefiscale (13,9). Aceste majorări se datorează transferului contribuțiilor de la angajator la angajat începând cu luna februarie a acestui an.

Veniturile din TVA în primele patru luni au fost de 17,5 miliarde lde ei, ceea ce reprezintă o creştere cu 1,1% faţă de perioada similară a anului precedent, iar veniturile din accize au fost în sumă de 8,8 miliarde de lei (0,9% din PIB) cu 14,7% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 6,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

În schimb, s-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 18,2%, „pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018”. De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 14,4% faţă de aceeaşi perioadă anului precedent şi la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi, „ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule”, menţionează MFP.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 5,02 miliarde de lei.

De cealaltă parte, cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 95,6 miliarde de lei, cu 21,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 20,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea fiind determinată – potrivit Finanţelor – de „majorările salariale acordate în anul 2017, dar şi de majorarea salariilor în sectorul bugetar, ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare.

Subvenţiile acordate în primele patru luni ale anului 2018 sunt în creştere cu 26,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. „Creşterea este determinată, în principal, de plăţile efectuate pentru sprijinirea producătorilor agricoli şi de subvenţiile acordate pentru susţinerea transportului feroviar public de călători şi a transportului cu metroul”, explică MFP.

Dobânzile sunt cu 56,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 0,5% din PIB, întrucât „în luna aprilie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark, situaţie care în anul 2017 s-a reflectat în execuţia bugetară aferentă lunii iunie”, mai arată comunicatul.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 10,8%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1.000 de lei, majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 5,9 miliarde de lei, „de două ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a mai precizat Ministerul Finanţelor.

Articolul precedent200.000.000 de dolari pentru Goldman Sachs, într-o singură zi
Articolul următorIntrarea Google si Amazon pe piața energetică pune în gardă marii furnizori de utilități

Comments are closed.