Capacitățile pentru exporturile de gaze ale României sunt în atenția Comisiei Europene încă din iunie 2017, când a deschis o investigație oficială privind poziția Transgaz, operatorul infrastructurii de transport al gazelor naturale, suspectat că nu ar fi respectat normele în materie de concurență ale UE și restricționează exporturile de gaze naturale.

Vineri, Comisia Europeană a anunțat că invită părțile interesate să transmită observații privind angajamentele anunțate de Transgaz pentru ca să se poată exporta gaze către alte state membre UE, în special Ungaria și Bulgaria.

„Consumatorii de gaze naturale din întreaga UE ar trebui să se bucure de beneficiile unei piețe europene unice a energiei, integrată și concurențială. Analizăm dacă angajamentele propuse de Transgaz promovează fluxul liber de gaze naturale la prețuri competitive pe piețele din Europa de Sud-Est, în special prin conectarea României la țările vecine, Ungaria și Bulgaria. Înainte de a lua o decizie, dorim să aflăm opiniile părților interesate”, a spus Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în domeniul concurenței, conform comunicatului Comisiei.

Exporturile de gaze ale României nu puteau fi realizate în lipsa facilităților pentru transport peste graniță și creșterea tarifelor de interconectare ceea ce ar fi făcut neprofitabile livrările de gaze transfrontaliere. Aceste aspecte ar fi reprezentat încălcarea regulamentelor comunitare prin impunerea de bariere în calea fluxului transfrontalier de gaze naturale din România spre vecinii săi, Transgaz putând fi acuzată de abuz de poziție dominantă pe piață.

În replică, Transgaz și-a asumat o serie de angajamente pentru a respecta regulamentul privind concurența pe piața europeană. Astfel, a transmis Comisiei o serie de propuneri pentru a majora capacitățile de export și menținerea tarifelor de interconectare la un nivel redus:

  • Să majoreze capacitățile de export de la 0,1 miliarde metri cubi la 4 miliarde metri cubi pe an la punctele de interconectare cu Ungaria și Bulgaria, cu garanția că acestea sunt capacități minime ferme (respectiv, care nu pot fi întrerupte);
  • Să se asigure că în propunerea de tarife pe care o va înainta autorității române de reglementare în domeniul energiei (ANRE) nu va face discriminări între tarifele de export și tarifele interne;
  • Să se abțină de la utilizarea oricăror alte mijloace de obstrucționare a exporturilor.
  • Aceste angajamente sunt asumate până la sfârșitul anului 2025, iar monitorizarea îndeplinirii acestora de către Transgaz ar fi încredințată unui administrator fiduciar.

 

Comisia invită toate părțile interesate să prezinte observații privind angajamentele în termen de patru săptămâni de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al UE. Ținând seama de observațiile primite, Comisia va adopta o opinie finală, în care va stabili dacă angajamentele răspund sau nu preocupărilor sale în materie de concurență.

În caz afirmativ, Comisia poate adopta o decizie prin care angajamentele devin obligatorii din punct de vedere juridic pentru Transgaz [în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (Regulamentul antitrust al UE)].

România ocupă locul al treilea din UE la producția de gaze naturale (după Țările de Jos și Regatul Unit) și are rezerve semnificative de gaze, ținând seama și de descoperirile recente din Marea Neagră. În prezent, numai capacități de export foarte limitate sunt puse la dispoziția participanților la piață.

Cazul se înscrie în obiectivele strategiei energetice a UE, întrucât piețele concurențiale ale energiei favorizează securitatea aprovizionării. Comisia a adoptat deja în mai 2018 o decizie prin care a impus Gazprom obligații în acest scop. Limitarea capacităților de export de către operatorii sistemelor de transport afectează substanțial eforturile Comisiei de a crea în UE o piață a energiei integrată și concurențială. În prezent, Comisia s-a angajat în combaterea unui astfel de comportament și pe piețele energiei electrice, de exemplu, prin investigarea eventualelor limite ale capacității la punctul de interconectare dintre vestul Danemarcei și Germania.

Articolul precedentEnel va dezvolta o rețea de încărcare pentru automobile electrice
Articolul următorRomânia, pe lista țărilor suspectate că alimentează terorismul din neglijența colectării TVA

Comments are closed.