Autoritatea pentru Reformă Feroviară organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R), valoarea estimată a contractului fiind cuprinsă între 1,71 miliarde de lei şi 4,56 miliarde de lei, potrivit unui anunţ al ARF, publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Conform anunţului, este vorba despre 40 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane şi regionale (RE-R), inclusiv mentenanţă, instruirea personalului şi asistenţă tehnică în perioada de garanţie, cu posibilitate de suplimentare a numărului de garnituri până la 80. Valoarea estimată (la momentul actual) se regăseşte în intervalul: 1.707.125.000 lei, fără TVA, contravaloarea a 40 rame cu 15 ani mentenanţă şi 4.557.130.000 lei, fără TVA, pentru 80 de trenuri cu 30 ani mentenanţă.

„Având în vedere prevederile art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 72, alin (1), lit. (a) din Directiva 2014/24/UE , în contractul de achiziţii vor fi prevăzute două clauze de revizuire, astfel: posibilitatea suplimentării cantităţii cu încă 40 rame electrice la care se vor asigura serviciile mentenanţă şi reparaţii, conform cerinţelor din caietul de sarcini, pe o durată de 15 ani; posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani (mentenanţă 15 ani + 15 ani), conform cerinţelor din caietul de sarcini. Perioada de mentenanţă după suplimentare va fi de 30 ani pentru toate cele 80 unităţi de rame electrice. Suplimentarea cantităţilor achiziţionate (40 de rame RE-R cu 15 ani mentenanţă), prin dublare, va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional”, se spune în anunţul ARF.

De asemenea, se prevede o clauză suspensivă potrivit căreia „încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de încheierea contractului de finanţare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiţii de către autoritatea contractantă.

„Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă că autoritatea contractantă şi/sau finanţatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia şi indiferent dacă autoritatea contractantă şi/sau finanţatorul au fost notificate asupra existenţei unui asemenea prejudiciu. Ofertanţii din cadrul acestei proceduri îşi asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia aplicării clauzei”, se mai arată în anunţ.

Durata contractului va fi de 220 de zile şi nu se va reînnoi.

Achiziţia va fi făcută din fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

„ARF are calitatea de beneficiar direct în cadrul POIM, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar. Finanţarea proiectului este asigurată din POIM, iar cofinanţarea este asigurată de la bugetul de stat”, se precizează pe SEAP.

Achiziţia nu intră sub incidenţa acordului privind achiziţiile publice.

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse până la data de 3 iunie, ora 15:00.

Articolul precedentPirmăria Capitalei are proiect de buget pe 2019
Articolul următorO nouă fabrică Mercedes în estul Europei