Până acum, România a acumulat 91 de miliarde de euro ca investiții străine directe (ISD). 64 de miliarde de euro (peste 70% din stocul de investiții străine) reprezintă capitalurile companiilor străine, inclusiv profitul reinvestit, iar 27 de miliarde de euro reprezintă creditele pe care investitorii le-au acordat companiilor pe care le-au înființat la noi în țară.

sursa: https://bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=38213&idInfoClass=9403

Asta înseamnă, nici mai mult nici mai puțin decât 41,6% din PIB sau 4731 de euro/locuitor

De menționat că în ultimii 10 ani valoarea soldului ISD/locuitor a înregistrat o
creștere continuă, de la un minim de 2 673 euro/locuitor în anul 2011, determinată
de majorarea în fiecare an a soldului ISD și scăderea permanentă a populației.
În aceeași perioadă, valoarea soldului ISD/PIB a avut o evoluție oscilantă, cauzată
de înregistrarea unor ritmuri de creștere diferite ale soldului ISD comparativ cu
valoarea PIB.

În anul 2020, fluxul net de ISD a înregistrat nivelul de 3, 005 miliarde de  euro, în scădere
cu 41,9 la sută față de 2019.

În structură, fluxul net de ISD a înregistrat următoarele valori:
▪ participații la capitalurile proprii ale investitorilor străini direcți în întreprinderile
investiție străină directă din România, în valoare de 3, 999 miliarde de  euro. Participațiile
la capitalurile proprii sunt formate din aportul la capitalurile întreprinderilor ISD,
în valoare de 983 milioane euro, la care se adaugă profitul reinvestit, în sumă
de 3, 016 miliarde de  euro;
▪ instrumentele de natura datoriei, în relația cu investitorii străini direcți și companiile
din cadrul grupului acestora, având valoarea negativă de -994 milioane euro.
Analiza în evoluție a componentelor fluxului net de ISD relevă următoarele:
– profitul reinvestit a avut o evoluție ascendentă în ultimii 10 ani. Astfel, de la valori
negative de aproximativ 2 miliarde de  euro în primii doi ani ai intervalului analizat,
profitul reinvestit a înregistrat valori pozitive începând cu anul 2015 (+510 milioane
euro), ajungând la 3, 016 miliarde de  euro în anul 2020, în creștere cu 8,4 la sută față
de 2019;
– instrumentele de natura datoriei au avut valori pozitive în prima parte a intervalului
analizat, contribuind în perioada 2011-2013 la creșterea fluxului net de ISD. În
următorii doi ani, acestea au înregistrat valori negative, diminuând cu 425 milioane euro (2014), respectiv 134 milioane euro (2015), fluxul net de ISD. Cea mai mare
valoare negativă a fost înregistrată în anul 2020 (-994 milioane euro), în principal
generată de deciziile luate de investitorii străini, pe fondul manifestării efectelor
economice ale pandemiei, de a gestiona centralizat la nivelul grupurilor
multinaționale disponibilitățile existente în contul întreprinderilor ISD. Contribuția
cea mai importantă la fluxul net de ISD a fost înregistrată în anul 2012
(1, 659 miliarde de  euro);
– până în anul 2018, componenta aport la capitalurile proprii a avut contribuția
cea mai mare la fluxul net de ISD, cu un maxim de 4, 222 miliarde de  euro în anul
2014 și un minim de 2, 235  miliarde de  euro în 2017; începând cu anul 2019, profitul
reinvestit a devansat aportul la capitalurile proprii (2, 783 miliarde de  euro, comparativ
cu 2 ,238 miliarde de  euro), evoluție care a continuat și în 2020. De altfel, valoarea
înregistrată de aportul la capitalurile proprii în anul 2020 (983 milioane euro)
este cea mai mică din intervalul analizat (2011‑2020), efectele pandemiei asupra
deciziilor de întrerupere sau amânare a unor proiecte noi de investiții având
consecințe negative asupra acestui indicator.

În ce au investit străinii în România anul trecut?

Am fost, din păcate, pe o tendință negativă în ultimii doi ani, de la maximele din 2018.

Dacă ne referim la tot stocul de investiții străine, iată cum se structurează acesta pe ramuri de activitate:

Și pe regiunile țării:

Și pe județe:

Bucureștiul are aproape 49 de miliarde de euro, Ilfov aproape 6 miliarde de euro, Timișul 4,6 miliarde de euro, Brașov 2,7 miliarde de euro, Cluj 2,1 miliarde de euro, Prahova 2,6 miliarde de euro, Mureș, Sibiu și Constanța câte 1,8 miliarde de euro, Argeș 1,5 miliarde de euro , Dolj 1,3 miliarde de euro, Arad 1,1 miliarde de euro și Bihor 1 miliard de euro. Iașiului îi revin abia 505 milioane de euro, Bacăului 330 de milioane de euro, iar Galațiului 708 milioane de euro. Harghita și Covasna împreună au 500 de milioane de euro, vaslui are doar 58 de milioane de euro.

De unde vin aceste investiții:

Dacă ne uităm însă la originea reală a banilor, iată cum arată clasamentul:

Ce pondere au aceste investiții în economia țării?

Productivitatea muncii și profitabilitatea forței de muncă angajate în
întreprinderile ISD
Scăderea mai accentuată a cifrei de afaceri realizate de întreprinderile ISD în anul 2020
(-6,1 la sută) în raport cu diminuarea numărului mediu de salariați (-3,7 la sută)
din cadrul acestora a determinat reducerea productivității muncii25 cu 2,5 la sută față
de anul 2019, până la 141 798 euro/salariat.
Cu toate acestea, profitabilitatea forței de muncă în întreprinderile ISD în anul 2020
a continuat să crească până la valoarea de 5 402 euro/salariat (+0,7 la sută față
de 2019), atingând cea mai mare valoare din intervalul analizat. Profitabilitatea
mai ridicată a forței de muncă într-un an de criză economică și în condițiile scăderii
productivității muncii demonstrează capacitatea întreprinderilor ISD de a se adapta
rapid la condiții economice adverse, datorită experienței dobândite prin prezența
lor la nivel global.

În anul 2020, contribuția întreprinderilor ISD la exporturile de bunuri ale României a
fost de 72,9 la sută din totalul acestora, în scădere de la 74,2 la sută în 2019. În ceea
ce privește importurile de bunuri, contribuția întreprinderilor cu investiție străină
directă a fost de 66,5 la sută, de asemenea în scădere față de anul 2019 (68,2 la sută).
Situația sanitară incertă la nivel global de pe parcursul întregului an a influențat și
comerțul internațional cu bunuri al întreprinderilor ISD, exporturile acestora scăzând
cu 11,5 la sută (-5, 621 miliarde de  euro) față de anul 2019, în timp ce importurile au
înregistrat o reducere de 8,8 la sută (-4, 923 miliarde de  euro).
În anul 2020, exporturile totale (FOB) de bunuri ale întreprinderilor ISD au înregistrat
valoarea de 43, 467 miliarde de  euro, în timp ce importurile de bunuri (CIF) au însumat
50, 957 miliarde de  euro. Astfel, întreprinderile ISD au consemnat un deficit total
FOB‑CIF de 7, 489 de miliarde de  euro (mai mare cu 697 milioane euro față de anul 2019)
aferent comerțului internațional cu bunuri.

În anul 2020, exporturile de servicii ale întreprinderilor ISD au înregistrat valoarea
de 12, 610 miliarde de euro, în timp ce importurile de servicii au însumat 6, 882 miliarde de euro. Astfel, comerțul internațional cu servicii al societăților ISD a consemnat un excedent în valoare de 5, 728 miliarde de  euro. Ponderea întreprinderilor ISD în totalul
exporturilor și importurilor României se situează la 53,0 la sută, respectiv 48,0 la sută.

 

Articolul precedentBNR a majorat dobânda cheie, pentru a ține în frâu scumpirile
Articolul următorVânzările Dacia în Marea Britanie au scăzut cu aproape 27% în septembrie