Fondul de Garantare a Asiguraților le reamintește șoferilor beneficiari că polițele de garanții Euroins încetează la data de 5 februarie. Potrivit datelor oficiale, în prezent mai sunt valabile peste 3.100 de polițe.

FGA aduce la cunoştinţa deţinătorilor de Contracte de Asigurare de Garanţii-Clasa XV, încheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA faptul că, acestea încetează de drept la data de 5 Februarie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificările şi completările ulterioare. Până la această dată, potrivit informaţiilor remise de către lichidatorul judiciar al societăţii, CITR Filiala Bucureşti SPRL, vor mai fi valabile 3.145 de poliţe, din clasa menţionată”, precizează FGA.

După data de 5 februarie, creditorii de asigurare care au deţinut un astfel de contract de asigurare se pot adresa FGA cu o cerere de restituire primă, Anexa 9 la Norma ASF nr. 24/2019, pentru a solicita restituirea diferenţei de primă pentru perioada rămasă neacoperită.

Cererile de restituire primă, pot fi formulate online, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro , situaţie în care se va primi în mod automat numărul de înregistrare al cererii.

Pentru ca potenţialii creditori de asigurare să obţină despăgubiri / indemnizaţii, este necesară depunerea unei cereri de plată la Fond.

Cererile de plată însoţite de documente justificative se pot formula începând cu data retragerii autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Cererile de plată / petiţiile pot fi formulate online, pe portalul FGA, sau se transmit prin poştă la adresa: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, Bucureşti.

Documentele în completare se transmit pe adresa de email: [email protected]

”FGA a implementat un nou sistem informatic care asigură gestiunea proceselor/fluxurilor de lucru, a bazelor de date şi instrumentarea mai rapidă a cererilor/dosarelor, într-un mediu securizat al informaţiilor. Pentru a asigura un principiu de echitate în relaţia cu toţi creditorii de asigurare, înregistrăm şi soluţionăm cererile de plată / restituire primă în ordinea primirii acestora la Fond, fără posibilitatea de a urgenta/prioritiza cererile, la solicitarea petenţilor”, mai arată FGA.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor şi are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător.

Articolul precedentFermierii români protestează, iar străinii fac afaceri de milioane pe cele mai bune terenuri agricole
Articolul următorJurnaliștii Realitatea PLUS, emisiuni maraton de Ziua Unirii – Alexandra Păcuraru, 4 ore alături de protestatarii de la Afumați