Comisia Europeană a decis joi, 7 iunie, să trimită Românieiși altor 4 state membre (Cipru, Grecia, Irlanda șiLuxemburg) avize motivate pentru faptul că nu au comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor [Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului].

Comisia a salutat însă transpunerea acelorași măsuri de către Bulgaria și a decis să închidă procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul acestei țări.

Statele membre trebuiau să transpună directiva până la data de 31 decembrie 2017. Normele sunt concepute astfel încât să ofere autorităţilor fiscale acces la informaţiile privind combaterea spălării banilor şi să le permită să reacţioneze rapid în cazurile de evaziune fiscală.

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politici ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisia Europeană în luna iunie includ 24 de scrisori de punere în întârziereîn ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de stat membru, 12 avize motivate și o trimitere în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 104 cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

 

Articolul precedentCele mai vulnerabile produse la fake-uri în comerțul online
Articolul următorPiața media din România crește ca în anii buni și se bate pentru jumătate de miliard de euro în 2018

Comments are closed.