BNR: Șomajul scăzut, presiunile salariale și emigrația masivă, obstacol în creșterea PIB

Tensiunile din piața muncii se vor menține în viitorul apropiat, pe fondul dificultăților în recrutarea de personal, consideră conducerea BNR.

Membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) au reliefat, în ședința de marți, situația încordată a pieței muncii, evocând inclusiv noul minim istoric, de 4,1 la sută, atins de rata șomajului BIM în luna septembrie.

S-a apreciat că tensiunile pieței, ce induc în sine presiuni salariale, se vor menține ridicate în perspectivă apropiată, date fiind intențiile solide de angajare relevate de unele sondaje de specialitate, fluctuația crescută de personal din cursul acestui an și dificultățile sporite evidențiate în recrutarea de personal calificat, inclusiv pe fondul emigrației masive în rândul persoanelor în vârstă de muncă, se arată în minuta publicată pe site-ul instituției.

A fost punctat nivelul de două cifre la care s-a menținut dinamica anuală a câștigului salarial mediu brut nominal în iulie-august, chiar și în condițiile diminuării ei ușoare față de trimestrul II. Variația anuală a câștigului salarial mediu net real a rămas superioară mediei trimestrului I.

Expansiune economică

Referitor la poziția ciclică a economiei, membrii Consiliului au arătat că și cea de-a doua variantă provizorie a datelor statistice relevă accelerarea ușoară a creșterii economice în trimestrul II, la 4,1 la sută, de la 4 la sută în trimestrul I, în condițiile unei majorări a dinamicii sale trimestriale, reconfirmând reamplificarea mai pronunțată decât cea anticipată a excedentului de cerere agregată în acest interval.

„S-a sesizat că structura determinanților expansiunii economice pe partea utilizării a suferit însă o schimbare semnificativă – probabil relevantă din perspectiva presiunilor inflaționiste – în condițiile în care aportul variaţiei stocurilor a fost revizuit în sus, devenind majoritar pentru prima dată în ultimii cinci ani, în detrimentul celui aparținând consumului gospodăriilor populaţiei, care a fost ajustat în sens opus”, menționează documentul citat.

Serviciile, principalul resort al creșterii

Totodată, contribuția formării brute de capital fix a coborât mai mult în teritoriul negativ, în timp ce aportul negativ al exportului net la avansul PIB s-a diminuat mai evident față de intervalul precedent, în contextul unei decelerări mai pronunțate a ritmului de creștere a importurilor în raport cu cea consemnată de dinamica exporturilor. Pe partea formării PIB, revizuirile au fost minore, sectorul serviciilor rămânând principalul resort al creșterii economice, secondat de industrie, cu o contribuție în ușoară creștere.

Membrii Consiliului au remarcat apoi că cele mai noi evaluări continuă să indice o decelerare semnificativă a expansiunii economice în termeni anuali în trimestrul III, în principal pe fondul unor efecte de bază, succedată de o reaccelerare relativ mai modestă a acesteia în trimestrul IV 2018, în condițiile unor dinamici trimestriale în temperare evidentă față de trimestrul II, dar ușor superioare ritmului potențial. Prin urmare, evoluția face probabilă prelungirea creșterii gap-ului pozitiv al PIB de-a lungul semestrului II pe o traiectorie sensibil superioară celei anticipate anterior, în condițiile redeschiderii acestuia peste așteptări în trimestrul II.

Din perspectiva celor mai recente evoluții relevante, s-a apreciat că cererea de consum privat a redevenit în trimestrul III motorul creșterii economice, dar a continuat să fie și un determinant al încetinirii acesteia. În schimb, formarea brută de capital fix este posibil să-și fi sporit contribuția negativă la dinamica PIB, ca, de altfel, și exportul net, dată fiind reaccelerarea creșterii anuale a importurilor de bunuri în iulie-august, concomitent cu scăderea dinamicii exporturilor. Preocupantă a fost considerată și reintensificarea ritmului anual de creștere a deficitului de cont curent – inclusiv pe seama relativei înrăutățiri a balanței veniturilor primare, precum și a celei a veniturilor secundare –, concomitent cu scăderea gradului de acoperire a acestuia prin investiții străine directe și transferuri de capital.

  • Creșterea economică încetinește. Reevaluarea creșterii economice în 2018 și 2019
  • Revenirea la creșterea economică pe stocuri.  Pentru prima dată în ultimii cinci ani, creșterea PIB contează mai mult pe stocuri decât pe consumului gospodăriilor populaţiei.
  • Rezerva de creștere economică, PIB-ul  potențial, marea dilema.
  • Conduita politicii fiscale și a celei de venituri continuă să fie o sursă de riscuri
  • Reintensificarea ritmului anual de creștere a deficitului de cont curent
  • Contribuția investițiilor a coborât mai mult în teritoriul negativ.
  • Poziția ciclică a economiei alimentata de: incertitudinile preconizatei rectificări bugetare și programului bugetar al anului 2019 și turbulențe  Europa și volatilitătea pronanțată de pe piața financiară internațională.

 

Articolul precedentȘefia ASF a fost decisă: Leonardo Badea, ales pentru al doilea mandat
Articolul următorAchiziție de muniții în valoare de 2,5 mil. euro, anulată la tribunal

Comments are closed.