Banca Națională a publicat ordinul de modificare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR, intrat în vigoare la 14 august, după publicarea în Monitorul Oficial.

Ordinul nr. 6/2018 modifică anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012.

Mai jos sunt principalele modificari.

 Art. I. – Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, punctul 2, subpunctul 2.10 va avea următorul cuprins:
    „2.10. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, formatul electronic, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională României. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.”
   2. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, punctul 4, subpunctul 4.1 va avea următorul cuprins:
    „4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017.”
   3. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, punctul 4 subpunctul 4.5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Entităţile, altele decât instituţiile de credit, înscriu în formularul «Contul de profit şi pierdere», la poziţia «Salarii», toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale, precum şi contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor, potrivit legii.”
Articolul precedentProducătorii avertizează: Piața neagră a țigaretelor a crescut în iulie la 18,2%
Articolul următorLeul pierde teren în fața dolarului. Urmează scumpirea carburanților și electronicelor

Comments are closed.