Bunicii care au grijă de nepoții lor ar putea să primească o indemnizație până la 1.500 de lei pe lună, potrivit unor proiecte de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. În situația în care copilul are sub 6 luni, respectiv un an în cazul copiilor cu dizabilități, atunci bunicii ar primi suma de 1.500 de lei pe lună. Dacă nepotul are peste 6 luni, suma lunară va fi de 650 de lei.

Banii ar urma să fie dați până când copilul împlinește vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11¹, cu următorul cuprins:

„Art. 11¹ – (1) Pe perioada acordării stimulentului de inserție prevăzut la art. 7, oricare dintre bunici beneficiază de o indemnizație pentru creșterea nepotului/nepoatei, dacă se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoata pentru care solicită indemnizația și dacă are acordul părinților acestuia/acesteia.

(2) Cuantumul lunar al indemnizației prevăzute la alin. (1) este egal cu cuantumul lunar al stimulentului de inserție.”

Iată ce prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010:

„Articolul 7 – „(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de inserție, după cum urmează:

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități.

Condițiile pentru a beneficia de concediu pentru creșterea nepotului/nepoatei

În proiect apare că pot beneficia de concediul pentru creșterea nepotului/nepoatei în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, și acele bunici care îndeplinesc următoarele:

a) „au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului;

b) părinții firești/adoptivi ai copilului au prezentat în format scris acordul privind încredințarea copilului către unul dintre bunici, care va beneficia de concediu pentru creșterea nepotului/nepoatei.”

Indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei se acordă la cerere. Documentele se vor depune la primăria comunei sau orașului unde are solicitantul domiciliul sau reședința, conform documentului.

Lista documentelor, conform proiectului de lege

Foto: Captură Proiect de lege

Potrivit proiectului de lege, dreptul la indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei încetează odată cu încetarea dreptului la stimulentul de inserție.

În ce condiții se suspendă indemnizația

În proiect este menționat că dreptul la indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

a) „beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;”

b) „beneficiarul a decedat;”

c) „beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12”. Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt: „este cetățean român, cetățean străin sau apatrid”, „are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României” și se ocupă de îngrijirea nepotului.

d) „se constată că timp de trei luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate.”

Ambele proiecte de lege au obținut aviz favorabil de la Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisia pentru sănătate şi familie. În schimb, Guvernul a transmis că nu susține adoptarea acestor inițiative legislative.

Cine nu poate beneficia de concediu pentru creșterea nepotului

Bunicii cu pensii speciale nu pot beneficia de concediu pentru creșterea nepotului. Dacă copilul este înscris la creșă sau la alte unități de educație timpurie antepreșcolară, atunci bunica/bunicul nu poate lua acest concediu. În situația în care trec anii în care părintele are dreptul de a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, nici bunicul nu poate lua concediul pentru creșterea nepotului, scrie edupedu.ro

Articolul precedentDian Popescu: „România se împrumută de bani, iar companiile de succes ale statului stau cu miliardele în buzunare”
Articolul următor„Cam 70% dintre imobilele din România, în cazul în care se prăbușesc, oamenii rămân cu buza umflată pentru că nu au asigurare” – Cine face declarația șocantă

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau