Tipărirea banilor, o activitate rentabilă. Ce alte surse de profit are BNR

Banca Națională a înregistrat, în 2017, profituri peste estimări din activitatea regiilor autonome aflate în subordinea sa, cel mai mare câștig fiind generat de ”Imprimeria Băncii Naționale a României”, 20.006.000 milioane lei, urmată de ”Monetăria statului”, cu 3.547.000 lei, arată Raportul pentru anul 2017 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR.

”Prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017 s-a estimat că activitatea regiilor autonome urmează să genereze profit în exercițiul financiar 2017, acesta fiind prognozat la o valoare de 12.237 mii lei, în cazul regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naționale a României”, respectiv de 2.587 mii lei pentru regia autonomă ”Monetăria statului”. Profitul realizat în anul 2017 de cele două regii autonome a depășit nivelul estimat cu 63% (+7.769 mii lei) în cazul regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naționale a României”, respectiv cu 37% (+960 mii lei) în cazul regiei autonome ”Monetăria statului”, ca urmare a majorării veniturilor totale ale regiilor. Valoarea patrimoniului regiilor autonome nu a înregistrat modificări în anul 2017 față de anul precedent, menținându-se la nivelul total de 950 mii lei, din care 370 mii lei reprezintă patrimoniul regiei autonome Imprimeria Băncii Naționale a României, iar 580 mii lei este valoarea patrimoniului deținut de regia autonomă Monetăria statului”, arată raportul.

Valoarea patrimoniului regiilor autonome nu a înregistrat modificări în anul 2017 față de anul precedent, menținându-se la nivelul total de 950.000 lei, din care 370.000 lei reprezintă patrimoniul regiei autonome Imprimeria Băncii Naționale a României, iar 580.000 lei este valoarea patrimoniului deținut de regia autonomă Monetăria statului.

Vărsămintele virate la bugetul de stat de regiile autonome din subordinea Băncii Naționale a României, aferente exercițiului financiar 2017, în sumă totală de 23.842.000 lei au fost determinate cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale memorandumului Ministerului Finanțelor Publice privind repartizarea unei cote de 90% din profitul net al anului 2016.

Valoarea totală a profitului brut realizat de cele două regii autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României, în anul 2017, în sumă de 23.553 mii lei, consemnează o diminuare față de anul precedent, în condițiile diminuării veniturilor totale, evoluția acestora fiind corelată cu volumul producției speciale realizate pentru îndeplinirea atribuțiilor de emisiune monetară ale BNR.

Cifra de afaceri totală a celor două regii autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a
României a fost în anul 2017 de 131.611 mii lei, în scădere față de anul precedent.
Numărul mediu de salariați a înregistrat o ușoară creștere în anul 2017 față de anul anterior, aceasta fiind corelată cu necesitățile de desfășurare în bune condiții a activității regiilor autonome, date fiind exigențele obiectului de activitate determinate de producția specială realizată pentru îndeplinirea atribuțiilor de emisiune monetară ale Băncii Naționale a României.

Rezultatele economico – financiare înregistrate de regiile autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României în anul 2017 sunt în ansamblul lor favorabile, evidențiind preocuparea comună a autorității publice tutelare și a întreprinderilor publice pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de eficiență. De asemenea, se va avea în vedere întărirea disciplinei financiare prin implementarea recomandărilor formulate, după caz, de către auditorii externi în cadrul rapoartelor anuale de audit, arată concluziile raportului.

 

Articolul precedentBanca Mondială acordă un împrumut de 400 milioane euro României, pentru dezastre
Articolul următorGrupul MedLife amendat de Consiliul Concurenței, acțiunile companiei scad la BVB

Comments are closed.