Producătorii de energie electrică din surse regenerabile beneficiază de un cadru legal mult mai prietenos, care vine în primul rând în sprijinul micilor producători, prin aprobarea OUG nr.24/2017.

Astfel principalele modificări aduse Legii nr.220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile sunt următoarele:

–              producătorii de energie electrică și autoritățile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare și dețin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, vor putea să încheie contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice și/sau a certificatelor verzi (prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012);

–              în vederea îmbunătățirii performanțelor financiare și de producție, doi sau mai mulți producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, pot participa pe piețele concurențiale de energie împreună ca o singură entitate agregată, cu respectarea prevederilor Legii concurenței;

–              garantarea preluării tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017 – 31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacționare în condițiile în care consumul final nu scade sub valoarea medie din perioada 2017-2022;

–              începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013. Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030 (anterior recuperarea se facea in perioada 2025 – 2030);

–              acordarea de certificate verzi pentru întreaga producție livrată în SEN si nu doar pentru minimul între notificare și producție (în cazul centralelor dispecerizabile);

–              impactul la consumatorul final va crește  la maxim 11,7 euro/ MWh în anul 2018 și va fi de 12,5 euro/ MWh în anul 2019, 13 euro/ MWh în  2020, respectiv 2021 și 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. După anul 2023, ANRE poate propune reducerea impactului dacă constată o ofertă insuficientă de certificate verzi pe piață, în urma creșterii impactului la consumatorul final, coroborat cu consumul de energie electrică de la nivelul anului 2017;

–              pentru echilibrarea taxării energiei electrice în ceea ce privește schema de certificate verzi între consumatorii din România și livrarea energiei electrice în afara granițelor României, s-a adoptat un amendament cu referire la energia electrică produsă în România și vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacții bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens;

–              se va introduce piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, în cadrul căreia se asigură tranzacţionarea energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantităţii de energie electrică tranzacţionate;

–              piețele anonime spot vor funcționa în sistemul pro–rata, înlocuind astfel „marca de timp”.

–              Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, poate elabora schema de ajutor de stat sub forma unei prime fixe pe tip de tehnologie, care se adaugă la prețul mediu al energiei electrice rezultat din tranzacțiile pe piața centralizată de energie electrică, ca alternativă la sistemul de promovare prin certificate verzi.

Din păcate trebuie menționat că energia electrică obținută din surse regenerabile, așa cum arată experiența Germaniei și a altor state care au sprijinit masiv dezvoltarea acesteia, este rentabilă doar atât timp cât este subvenționată.

În plus, s-a constat, și nu este nicio o excepție de la această regulă, că majorarea ponderii de energie produsă pe bază de regenerabile a condus la scumpirea sensibilă a tarifelor la consumatorii finali.

Acest fenomen fiind prezent pe piețe concurențiale, în condițiile unor scăderi masive a prețurilor de producție, atât pentru energia eoliană, cât și cea solară.

Avantajul incontestabil rămâne însă: reducerea emisiilor de bioxid de carbon și reducerea poluării.

 

Articolul precedentCe mai vinde ANAF: Vile cu preț de pornire de garsonieră și chinezării de contrabandă
Articolul următor“F**k business; Go Boris!”: Noua doctrină economică Brexit (de Victor Popa)

Comments are closed.