Ședință de Guvern la Palatul Victoria, joi, la ora 10.00. Pe ordinea de zi se află analiza referitoare la proiectul de hotărâre privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru producătorii agricoli din sectorul cereale.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 20 aprilie 2023:

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului şi a altor Infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la Bucureşti

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023 – 2024
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023 – 2024
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 40145, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga” din Cluj – Napoca, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestuia în cartea funciară
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru declararea proiectului de investiţii „Conductă de transport gaze naturale Timişoara – Deta – Denta – Moraviţa” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2019 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră”
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Dezvoltare terminal, turn de control şi parcare la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa”

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu-Piteşti” – Secţiunea 4 Tigveni- Curtea de Argeş

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Regularizare râu Aiudel la Aiud, judeţul Alba”

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei ,,Deutschland Sagt Nein Zum Tiermorden e.V.” din Republica Federală Germania

 

 1. ANALIZE
 2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRARE DE GUVERN privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru producătorii agricoli din sectorul cereale
 3. ANALIZA referitoare la PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru angajamentele legale încheiate cu instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale, operatorii economici publici sau privaţi, respectiv cu asociaţii sau fundaţii
 4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea cuantumulul, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
 5. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 6. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Bălăuşeri, judeţul Mureş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărări privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Bălăuşeri în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” al judeţului Mureş (UM0270), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Bălăuşeri
 3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Neamţ, judeţul Neamţ, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava” al judeţului Neamţ (UM0274), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Bicaz
 4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Roznov, judeţul Neamţ, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Roznov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava” al judeţului Neamţ (U.M. 0274), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din oraşul Roznov, localitatea Chintinici
 5. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vlad Ţepeş în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Ştirbei” al judeţului Călărași (U.M. 0214), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi
 6. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Răducăneni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi (U.M. 0253), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Răducăneni, judeţul Iaşi
Articolul precedentRomânia, în vizorul Comisiei Europene. Stăm prost cu igiena animalelor pentru consum
Articolul următorNicolae Ciucă: „De la Bruxelles va mai veni încă un pachet financiar destinat fermierilor din țările afectate”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau