Scenariu pesimist pentru rectificarea bugetară pe care o va opera vineri executivul. Estimarea privind scăderea economică, din cauza crizei prelungite, s-a dublat față de valoarea anterioară, ajungând la minus 3,8%.

„În scenariul actual, pentru a doua rectificare bugetară, creșterea economică pentru anul 2020 este estimată la -3,8%, revizuită de la -1,9% în scenariul precedent. Evoluții nefavorabile se regăsesc și pe piața muncii unde numărul mediu de salariați se așteaptă să ajungă la 5.060 mii persoane, de la 5.087 mii persoane iar câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020 este proiectat la 5.114 lei/lună, de la 5.212 lei/lună”, se spune în nota de fundamentare a Proiectui de OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicat joi seară pe site-ul Ministerului Finanțelor.

În acest context al unei situaţii extraordinare ce vizează interesul public general, se impune rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat, după cum urmează:

La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune:

 • diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 6.823.015 mii lei, prin:

– diminuarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 427.076 mii lei, datorată, în principal, revizuirii prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2020 precum și modificărilor legislative, aprobate pe perioada stării de urgență, în domeniul contribuțiilor sociale.

În scenariul actual, pentru a doua rectificare bugetară, creșterea economică pentru anul 2020 este estimată la -3,8%, revizuită de la -1,9% în scenariul precedent. Evoluții nefavorabile se regăsesc și pe piața muncii unde numărul mediu de salariați se așteaptă să ajungă la 5.060 mii persoane, de la 5.087 mii persoane iar câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020 este proiectat la 5.114 lei/lună, de la 5.212 lei/lună.

– diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 6.395.939 mii lei;

 • diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de – 6.823.015 mii lei datorată:

 • diminuării alocațiilor bugetare ca urmare a execuției bugetare pe primele 6 luni ale anului precum și a măsurilor referitoare la majorarea punctului de pensie în anul 2020, astfel:

– titlul ”Cheltuieli de personal” cu suma de – 6.000 mii lei

– titlul ”Bunuri și servicii” cu suma de – 29.000 mii lei

titlul ”Asistență socială” cu suma de – 6.800.000 mii lei

 • majorării alocațiilor bugetare la titlul ”Dobânzi” cu suma de +11.985 mii lei.

 • diminuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de -3.000 mii lei din care: cu suma -2.000 mii lei la titlul ”Cheltuieli de personal” și cu suma de -1.000 mii lei la titlul ”Bunuri și servicii”.

 • excedentul sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se majorează cu suma de +3.000 mii lei.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj prin proiectul de act normativ se propune:

 • majorarea veniturilor sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 2.951.000 mii lei prin:

 • diminuarea veniturilor curente cu suma de -27.597 mii lei,

 • majorarea subvenției de la bugetul de stat cu suma de +2.978.597 mii lei.

 • majorarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu suma de +107.833 mii lei;

 • majorarea cheltuielilor sistemului asigurărilor pentru şomaj, per sold, cu +2.951.000 după cum urmează:

 • majorarea cu suma de +3.000.000 mii lei la titlul ”Asistență socială”, pentru plata indemnizației pentru şomaj şi a indemnizaţiilor destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

 • majorarea cu suma de +1.000 mii lei la titlul ”Dobânzi”

 • diminuarea cu suma de -50.000 mii lei la titlul ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”,

 • diminuarea cheltuielilor Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, la titlul ”Alte cheltuieli”, cu suma de -1.300.000 mii lei, pe baza execuției înregistrată pe primele 6 luni ale anului.

 • Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se închide cu un excedent de 1.151.702 mii lei.

Articolul precedentOFICIAL Punctul de pensie crește de la 1 septembrie cu 14%, la 1442 de lei
Articolul următorComerțul cu ridicata, creștere față de anul trecut