Câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 18,2% în ianurie 2019, comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, informează INS. 

Ianuarie 2019 față de decembrie 2018

Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în ianuarie de 4837 lei, cu 2,0% mai mic decât în luna decembrie 2018, iar câștigul salarial mediu nominal net a fost de 2936 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 21 lei.Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6768 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1718 lei), informează INS.

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 18,2%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 114,4%, iar indicele câştigului salarial real a fost de 98,5% pentru luna ianuarie 2019 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 206,9%, cu 3,2 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2018.

Ianuarie 2019 comparativ cu Decembrie 2018

În luna ianuarie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentăca urmare a acordării în luna decembrie 2018 a premiilor ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte) sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

– cu 30,3% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), respectiv cu 28,2% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;

– între 16,0% şi 23,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de editare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

– între 8,5% şi 11,5% în fabricarea băuturilor, industria metalurgică, fabricarea produselor din tutun, colectarea şi epurarea apelor uzate, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor mijloace de transport, cercetare-dezvoltare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

cu 25,4% în extracţia minereurilor metalifere, respectiv 25,3% în construcţii;

între 3,0% şi 10,5% în alte activităţi extractive, hoteluri şi restaurante, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legalepentru personalul plătit din fonduri publice, astfel: învăţământ (+9,9%), administraţie publică (+6,2%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (+3,2%).

Articolul precedentEnergia eoliană atrage tot mai mulți români
Articolul următorIndicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,06%