Ministerul Finanțelor Publice aduce modificări schemelor de ajutor de stat, la câteva luni de la deschiderea dezbaterii publice pe acest subiect.

 

Finanțele introduc în noua schemă de ajutoare de stat noţiunea de „salariu minim brut lunar” sub care nu pot fi plătiți specialiștii cu înaltă calificare sau calificare simplă.

Astfel, noile „salarii minime” sunt ȋn valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncă înalt calificat (cca. 4.600 lei net), respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncă calificat (cca. 3.200 lei net);

În urma consultării cu actorii din piață, Ministerul Finanțelor Publice a demarat încă din data de 3 iulie un amplu proces de consultare publică, în urma căruia au fost propuse modificări importante in ceea ce privește schemele de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014.

Principalele modificări efectuate în cazul schemei de ajutor de stat 807/2014:

– introducerea posibilităţii acordării ajutorului de stat pentru acelaşi proiect de investiţii, atât pentru cheltuieli de natura activelor corporale şi necorporale cât şi pentru cheltuieli de natură salarială, fără a se depăși valoarea eligibilă a cheltuielilor de natura activelor;
– preluarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, în vederea recunoaşterii eligibilităţii cheltuielilor de natura costurilor salariale;
prelungirea până în 2025 a perioadei în care se realizează plata ajutorului de stat, ca urmare a introducerii costurilor salariale în categoria cheltuielilor eligibile;
– stabilirea mecanismului de recuperare proporțională în cazul ajutorului de stat pentru costuri salariale, în situaţia în care locurile de muncă nu sunt menţinute;
– stabilirea valorii minime de 500.000 pentru investițiile care se realizează în județele mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80% din media pe țară, conform informaţiilor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, în vederea facilitării accesului la finanțare; limita de 80% a fost corelată cu nivelul indicatorului PIB pe cap de locuitor utilizat de Comisia Europeană la stabilirea Hărții regionale pentru fiecare stat membru, respectiv a intensității maxim admisibile pe fiecare regiune; această facilitate va fi aplicată la 29 de județe; modificarea în consecinţă a formularelor.

Principalele modificări efectuate în cazul schemei de ajutor de stat instituită prin HG 332/2014:

– introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;
– modificarea pragului minim de creare a locurilor de muncă precum şi a categoriei acestora, respectiv minimum 30 locuri de muncă ȋnalt calificate (locurile de muncă ocupate de persoane care deţin o diplomă din ȋnvăţământul postliceal sau superior) şi calificate (locurile de muncă ocupate de persoane care deţin o diplomă emisă de o instituţie de ȋnvăţământ sau un certificat de calificare emis de un furnizor autorizat conform O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor); pentru 29 de județe, mai slab dezvoltate, în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 80% din media pe țară, numărul de noi locuri de muncă se diminuează la 15;
introducerea noţiunii de „salariul minim brut lunar” ȋn valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncă înalt calificat (cca. 4.600 lei net), respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncă calificat (cca. 3.200 lei net);
– eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, nu se mai solicită Certificat de atestare fiscală la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare. Această obligație rămâne valabilă la momentul plății ajutorului de stat, acestea fiind solicitate de reprezentanţii DGAS;
– înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuă și eliminarea selecției pe bază de punctaj;
– introducerea condiţiei potrivit căreia contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea ajutorului de stat acordat;
flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la crearea a minimum 10 locuri de muncă la depunerea primei cereri de plată, precum și la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic;
– introducerea condiției de depunere a cererilor de plată a ajutorului de stat până la data de 30 septembrie a fiecărui an, în vederea asigurării unei gestionări eficiente a bugetului alocat schemei;
– intoducerea obligaţiei de a menține locurile de muncă create pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data ocupării fiecărui loc de muncă, cu nivelul salariului mediu cel puțin la nivelul salariului mediu lunar calculat în perioada de plată stabilirea mecanismului de recuperare proporțională a ajutorului de stat plătit în funcție de numărul de locuri de muncă care nu sunt menținute.

Articolul precedentProducția industrială, în scădere în primele 7 luni din 2019
Articolul următorSUA au devenit cel mai mare exportator mondial de petrol